Diccionaris amb col·laboració

ÀREA D’AGRICULTURA I PESCA. GABINET DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’agricultura. Palma: Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN 978-84-614-7187-4

El Diccionari d’agricultura l’han elaborat l’Àrea d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears.

Conté 1.893 termes catalans amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al medi rural, a les tècniques i els sistemes de conreu, a eines, màquines i arreus de les bísties, a fitopatologia i a aspectes climàtics relacionats amb els conreus. Per facilitar-ne la consulta, després del cos del diccionari hi ha un índex de termes catalans, un índex de termes castellans i un índex de noms científics. Al final del llibre, es pot consultar la bibliografia que s’ha tingut en compte per elaborar aquest diccionari.

(enllaç)

 

ÀREA D’AGRICULTURA I PESCA. GABINET DE TERMINOLOGIA. Diccionari de ramaderia. Palma: Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN13: 978-84-614-7188-1

El Diccionari de ramaderia conté 2.148 termes catalans amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment a l’alimentació, a la cria, a l’explotació i als espais per al bestiar, als oficis i activitats ramaders. Per facilitar-ne la consulta, després del cos del diccionari hi ha un índex de termes catalans, un índex de termes castellans i un índex de noms científics. També es pot consultar, al final del llibre, la bibliografia que s’ha fet servir per elaborar-lo, tant les obres especialitzades, com les obres terminològiques i les lexicogràfiques.

(enllaç)


Diccionari de pesca. Palma: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN 13: 978-84-930810-9-6

El Diccionari de pesca conté 1.218 entrades en català amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al món de la pesca (arts de pesca, tipus de pesca, comercialització de la pesca, etc.), però també  n'hi ha de geografia física i de relatius a fenòmens atmosfèrics, navegació i malalties de peixos. A més, s’hi pot consultar un annex amb 235 noms dels peixos i el marisc que es comercialitza principalment a les illes Balears.

(enllaç)
 

Els noms dels peixos i mariscs 

(enllaç)

 

GABINET DE TERMINOLOGIA. Vocabulari d'història de l'art: català-castellà-francès-anglès . [Barcelona] Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives, 2006. ISBN 84-932915-0-1 (Vocabularis Universitaris).

Aquest vocabulari multilingüe de 712 termes abraça la terminologia relativa al camp de la història de l'art, concretament la que fa referència a arquitectura, escultura, pintura i arts decoratives. Hi tenen cabuda moviments, estils, tipologia, elements, procediments i tècniques i materials. Les entrades estan ordenades alfabèticament en català i contenen sinònims i les equivalències en castellà, francès i anglès. Hi ha un índex de termes per a cadascuna d'aquestes llengües que remet a l'entrada catalana.

Versió per imprimir

 

RAMON, M. M.; RIGO, C. Recull de gentilicis . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2002. ISBN 84-7632-720-X.

Aquesta obra ha estat elaborada pel Gabinet de Terminologia i el Gabinet d'Onomàstica i editada per la UIB en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura. Es tracta d'un recull de gentilicis estrangers, amb especificació del lloc geogràfic al qual fan referència, elaborat a partir d'un buidatge de les obres lexicogràfiques catalanes més importants.

Versió per imprimir

 

 

SALVÀ, J. Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura . Palma: Edicions UIB, 2002. ISBN 84-7632-759-5.

 

Recull 1.383 termes en català, de totes les èpoques, referents a l'arquitectura, l'urbanisme, l'escultura, la pintura, el gravat, el dibuix i les arts decoratives, amb equivalents en castellà i definicions. La informació es completa amb un annex amb 72 il·lustracions que identifiquen més de 140 termes. Aquest diccionari ha estat coordinat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears i revisat pel TERMCAT, i inclou un centenar de manlleus normalitzats pel Consell Supervisor d'aquesta institució.

 

Dictionary of the Arts: Architecture, Sculpture, and Painting .

 

This dictionary compiles 1,383 terms in Catalan from every period, which refer to architecture, urban planning, sculpture, painting, engraving, illustration, and the decorative arts. Each term is accompanied by its equivalent in Castilian Spanish and its definition. The information comes complete with an appendix of 72 illustrations that identify 140 terms. This dictionary has been produced with the coordination of the Terminology Office of the University of the Balearic Islands and checked by TERMCAT, and it includes about one hundred borrowings standardized by the Supervisory Council of this institution.

 

 

TOMÀS i PALMER, M. P.; VICENS i MIR, G. Biologia per a l'ensenyament . Palma: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1994. ISBN 84-86815-54-1.

 

Aquest diccionari conté 1.480 termes en català i en castellà. Inclou termes de biologia molecular, biologia cel·lular, biologia de l'organisme, biologia de poblacions i biologia dels ecosistemes. Hi ha il·lustracions dels apartats d'anatomia animal i d'anatomia vegetal. S'adreça fonamentalment als professors i alumnes de secundària. L'ha dirigit i revisat el Gabinet de Terminologia.

Tornar al començament de pàgina