Publicacions del Gabinet de Terminologia

Col·lecció Lèxics Bàsics

 

didàctica

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic de didàctica de la llengua i de la llengua i de les habilitats lingüístiques.Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, 2013. ISBN 978-84-8384-257-7. (LB; 7

Versió per imprimir

  

afàsiesAMENGUAL BUNYOLA, G. A. Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge. Català-castellà-anglès.Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, 2011. ISBN 978-84-8384-200-3. (LB; 6)

Versió per imprimir

 

 

 

cinemaGABINET DE TERMINOLOGIA . Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, 2009. ISBN 978-84-8384-099-3. (LB; 5 )

Versió per imprimir

 

 

 

fotografiaGABINET DE TERMINOLOGIA . Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2006. ISBN 84-7632-804-4 (LB; 4)

Versió per imprimir

 

 

 

 

 

construccióGABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-francès-anglès-alemany . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2003. ISBN 84-7632-842-7. (LB; 3)

Versió per imprimir

 

 

  

bioquímicaGABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2000. (LB; 2)

Versió per imprimir

 

 

 

internetGABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic bàsic d'Internet català-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, DL 1998. (LB; 1)

Versió per imprimir

 

 

 

Tornar al començament de pàgina

Col·lecció Terminologies Universitàries

Estudis d'Administració d'Empreses

Estudis de Biologia

Estudis de Bioquímica

Estudis de Geografia

Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia

Estudis de Llengua i Literatura Catalanes

Estudis de Llengua i Literatura Espanyoles

Estudis de Matemàtiques i Informàtica

Estudis de Mestre

Estudis de Psicologia

Tornar al començament de pàgina

Diccionaris amb col·laboració

ÀREA D’AGRICULTURA I PESCA. GABINET DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’agricultura. Palma: Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN 978-84-614-7187-4

El Diccionari d’agricultura l’han elaborat l’Àrea d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears.

Conté 1.893 termes catalans amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al medi rural, a les tècniques i els sistemes de conreu, a eines, màquines i arreus de les bísties, a fitopatologia i a aspectes climàtics relacionats amb els conreus. Per facilitar-ne la consulta, després del cos del diccionari hi ha un índex de termes catalans, un índex de termes castellans i un índex de noms científics. Al final del llibre, es pot consultar la bibliografia que s’ha tingut en compte per elaborar aquest diccionari.

(enllaç)

 

ÀREA D’AGRICULTURA I PESCA. GABINET DE TERMINOLOGIA. Diccionari de ramaderia. Palma: Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN13: 978-84-614-7188-1

El Diccionari de ramaderia conté 2.148 termes catalans amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment a l’alimentació, a la cria, a l’explotació i als espais per al bestiar, als oficis i activitats ramaders. Per facilitar-ne la consulta, després del cos del diccionari hi ha un índex de termes catalans, un índex de termes castellans i un índex de noms científics. També es pot consultar, al final del llibre, la bibliografia que s’ha fet servir per elaborar-lo, tant les obres especialitzades, com les obres terminològiques i les lexicogràfiques.

(enllaç)


Diccionari de pesca. Palma: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN 13: 978-84-930810-9-6

El Diccionari de pesca conté 1.218 entrades en català amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al món de la pesca (arts de pesca, tipus de pesca, comercialització de la pesca, etc.), però també  n'hi ha de geografia física i de relatius a fenòmens atmosfèrics, navegació i malalties de peixos. A més, s’hi pot consultar un annex amb 235 noms dels peixos i el marisc que es comercialitza principalment a les illes Balears.

(enllaç)
 

Els noms dels peixos i mariscs 

(enllaç)

 

GABINET DE TERMINOLOGIA. Vocabulari d'història de l'art: català-castellà-francès-anglès . [Barcelona] Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives, 2006. ISBN 84-932915-0-1 (Vocabularis Universitaris).

Aquest vocabulari multilingüe de 712 termes abraça la terminologia relativa al camp de la història de l'art, concretament la que fa referència a arquitectura, escultura, pintura i arts decoratives. Hi tenen cabuda moviments, estils, tipologia, elements, procediments i tècniques i materials. Les entrades estan ordenades alfabèticament en català i contenen sinònims i les equivalències en castellà, francès i anglès. Hi ha un índex de termes per a cadascuna d'aquestes llengües que remet a l'entrada catalana.

Versió per imprimir

 

RAMON, M. M.; RIGO, C. Recull de gentilicis . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2002. ISBN 84-7632-720-X.

Aquesta obra ha estat elaborada pel Gabinet de Terminologia i el Gabinet d'Onomàstica i editada per la UIB en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura. Es tracta d'un recull de gentilicis estrangers, amb especificació del lloc geogràfic al qual fan referència, elaborat a partir d'un buidatge de les obres lexicogràfiques catalanes més importants.

Versió per imprimir

 

 

SALVÀ, J. Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura . Palma: Edicions UIB, 2002. ISBN 84-7632-759-5.

 

Recull 1.383 termes en català, de totes les èpoques, referents a l'arquitectura, l'urbanisme, l'escultura, la pintura, el gravat, el dibuix i les arts decoratives, amb equivalents en castellà i definicions. La informació es completa amb un annex amb 72 il·lustracions que identifiquen més de 140 termes. Aquest diccionari ha estat coordinat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears i revisat pel TERMCAT, i inclou un centenar de manlleus normalitzats pel Consell Supervisor d'aquesta institució.

 

Dictionary of the Arts: Architecture, Sculpture, and Painting .

 

This dictionary compiles 1,383 terms in Catalan from every period, which refer to architecture, urban planning, sculpture, painting, engraving, illustration, and the decorative arts. Each term is accompanied by its equivalent in Castilian Spanish and its definition. The information comes complete with an appendix of 72 illustrations that identify 140 terms. This dictionary has been produced with the coordination of the Terminology Office of the University of the Balearic Islands and checked by TERMCAT, and it includes about one hundred borrowings standardized by the Supervisory Council of this institution.

 

 

TOMÀS i PALMER, M. P.; VICENS i MIR, G. Biologia per a l'ensenyament . Palma: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1994. ISBN 84-86815-54-1.

 

Aquest diccionari conté 1.480 termes en català i en castellà. Inclou termes de biologia molecular, biologia cel·lular, biologia de l'organisme, biologia de poblacions i biologia dels ecosistemes. Hi ha il·lustracions dels apartats d'anatomia animal i d'anatomia vegetal. S'adreça fonamentalment als professors i alumnes de secundària. L'ha dirigit i revisat el Gabinet de Terminologia.

Tornar al començament de pàgina

 

Illes Balears

Publicacions de les Illes Balears

Illes Balears

Agricultura. Ramaderia. Veterinària. Pesca

BIBILONI, G. «Vocabulari del cavall ». A: Llibre de cavalleria de les Illes Balears . Palma: El Mundo. El Día de Baleares, 2001.
Termes: 471
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

COSTA i FÄH, J.; MAYANS i SERRA, J.; PORTAS i RIBAS, F. X. Qui vol peix...: aportació a l'estudi dels ormejos de pesca i al vocabulari nàutic de Formentera . Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, DL 1990. 94 p. (Nit de Sant Joan; 13). ISBN 84-87455-8-01.
Termes: aprox. 500
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

MASSUTÍ, M. Glossari de terminologia pesquera . Palma: Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern Balear, 1991.
Llengües: català
Definicions

  • Materials de divulgació

COL·LECTIU BESSÓ DE MALLORCA. «Llista de denominacions i varietats d'ametles». A: L'Observador del Pla de Mallorca , núm. 2. Sant Joan, 2002.
Termes: 156
Llengües: català

PAYERAS, L. Races autòctones de les Illes Balears [Full desplegable]. [Inca]: Ajuntament d'Inca: Govern Balear: Colonya Caixa de Pollença, [1996].

RAMIS PUIGRÒS, A. La producció dels cereals: el llarg camí del blat [Cartell]. [Pollença]: Museu Municipal de Pollença, 1985. (Etnogràfica; 2).
Termes: 10
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Vocabulari dels principals peixos i mariscs comercialitzats a les Illes Balears [Fitxes]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2000.
Termes: 165
Llengües: català, castellà

Vocabulari dels principals peixos i mariscs comercialitzats a les Illes Balears [Díptic]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2000.
Termes: 165
Llengües: català, castellà
 

Alimentació. Gastronomia. Equipament de la llar

 

Lèxic de l'habitatge . Menorca: Consell Insular de Menorca [et al.], 1990. (Lèxic; 3).
Termes: aprox. 700
Llengües: català, castellà

Lèxic de restaurants . Palma: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 1997.
Termes: 604
Llengües: català, castellà

Lèxic dels establiments alimentaris . Menorca: Consell Insular de Menorca [et al.], 1989. (Lèxic; 1).
Termes: aprox. 900
Llengües: català, castellà

ÒMNIUM CULTURAL. DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT CATALÀ, DEC. Vocabulari comercial . Manacor: Ajuntament de Manacor. Departament de Política Lingüística, DL 1985.
Termes: aprox. 1.630
Llengües: català, castellà

Suplement al Vocabulari de bars i restaurants-bar i al Vocabulari de restaurants . Palma: Fundació Barceló.
Termes: aprox. 300
Llengües: català

Vacances a Mallorca. Vocabulari bàsic i frases d'ús corrent en català . Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1999.
Termes: 274
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany

Vocabulari comercial . Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1997.
Termes: aprox. 1.600
Llengües: català, castellà

Vocabulari comercial . Felanitx: Ajuntament de Felanitx. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1999.
Termes: aprox. 1.600
Llengües: català, castellà

Vocabulari d'alimentació . Pollença: Ajuntament de Pollença. Servei de Normalització Lingüística, 1997.
Termes: 483
Llengües: català, castellà

Vocabulari de bars i cafeteries català-castellà (francès, anglès i alemany). Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1998.
Termes: 474
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany

Vocabulari de restaurants: català-castellà . Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1996.
Termes: 535
Llengües: català, castellà

Vocabulari de restaurants: català-castellà . Pollença: Ajuntament de Pollença. Regidoria de Cultura, 1995.
Termes: 534
Llengües. català, castellà

Vocabulari de restaurants, bars i cafeteries . Felanitx: Ajuntament de Felanitx. Servei d'Assessorament Lingüístic, 2000.
Termes: 878
Llengües: català, castellà

  • Materials de divulgació

Especejament del bestiar boví, oví i porcí [Full desplegable]. [Maó]: Consell Insular de Menorca. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1987.
Termes: 84
Llengües: català, castellà
Il·lustracions

L'oli . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears. (Les Illes a la taula; 14).
Termes: 5
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

El porc . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears, 2002. (Les Illes a la taula; 17).
Termes: 23
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

RAMIS PUIGRÒS, A. L'elaboració del pa [Cartell]. [Pollença]: Museu Municipal de Pollença, DL 1986. (Etnogràfica; 4).
Termes: 11
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

La sobrassada i altres embotits . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears, 2002. (Les Illes a la taula; 13).
Termes: 9
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

La taronja . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears, 2002. (Les Illes a la taula; 12).
Termes: 18
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

La vedella . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears, 2002. (Les Illes a la taula; 20).
Termes: 25
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

El vi i el raïm . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca: Última Hora, Diari de Balears, 2001. (Les Illes a la taula; 9).
Termes: 39
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Arts

III Muestra de teatro estatal. Algunos términos corrientes en teatro . Palma: ONCE, 1991
Termes: 45
Llengües: castellà
Definicions
Il·lustracions

SALVÀ, J. Diccionari de les arts: arquitectura, escultura i pintura . Palma: Edicions UIB, 2002. ISBN 84-7632-759-5.
Termes: 1.383
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

GABINET DE TERMINOLOGIA . Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2006. ISBN 84-7632-804-4 (Lèxics Bàsics; 4)

 

Termes: 544
Llengües: català, castellà, francès i anglès

GABINET DE TERMINOLOGIA . Vocabulari d'història de l'art: català-castellà-francès-anglès . [Barcelona] Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives, 2006. ISBN 84-932915-0-1 (Vocabularis Universitaris)

Termes: 712
Llengües: català, castellà, francès i anglès

  • Materials de divulgació

BALEARS. GOVERN. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS. Instruments orquestrals [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, DL 1991.
Termes: 20
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

PLANELLS, C. El teatre, un món . Capdepera: Ajuntament de Capdepera, 2000.
Termes: 57
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Ciències de la salut

  • Obres especialitzades amb interès terminològic

OBRADOR, A. La medicina i el llenguatge popular a Mallorca. El Cançoner . Palma: Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 1999. ISBN 84-88946-69-4.

Ciències de la Terra

TRIAS, M. «Glossari de terminologia espeleològica i càrstica». A: Endins (1985), núm. 10-11, p. 71-76.
Termes: aprox. 300
Llengües: català
Definicions

VERDERA, N. Els noms populars dels nuvolats, boires i altres fenòmens atmosfèrics, astronòmics i oceanogràfics: Eivissa i Formentera . Eivissa: Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Conselleria de Cultura, 1997. (Quaderns d'etnologia; 2).
Termes: aprox. 250
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Ciències de la vida

TOMÀS PALMER, M. P.; VICENS i MIR, G. Biologia per a l'ensenyament . Palma: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1994. (Diccionaris terminològics; 1) ISBN 84-86815-54-1.
Termes: 1.480
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

  • Materials de divulgació

S'Albufera de Mallorca. Parc natural [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Agricultura i Pesca. SEFOBASA, [1990].
Termes: 114
Llengües: català

S'Albufera de Mallorca. Parc natural. L'anguila, vida i costums [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Agricultura i Pesca. SEFOBASA, [1990].
Llengües: català
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS. Ocells [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, DL 1989.
Termes: 30
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS. Peixos [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, DL 1990.
Termes: 30
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT; MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS. Bolets de les Balears I: espècies comestibles [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, [19--].
Termes: 12
Llengües: català
Il·lustracions  

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT; MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS. Bolets de les Balears II: algunes espècies tòxiques [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, [19--].
Termes: 10
Llengües: català
Il·lustracions
 

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT; MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS. Fauna de vora mar [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, [19--].
Termes: 8
Llengües: català
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT; MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS. Flora de les Balears [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, [19--].
Termes: 9
Llengües: català
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT; MUSEU BALEAR DE CIÈNCIES NATURALS. Flora de les Balears: plantes aromàtico-medicinals I [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, [19--].
Termes: 9
Llengües: català
Il·lustracions

BALEARS. GOVERN. SERVEI DE CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA. Aucells marins de les Balears [Cartell]. [Palma]: Govern Balear, DL 1992.
Termes: 9
Llengües: català
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Angiospermes: monocotiledònies i dicotiledònies [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 8).
Termes: 33
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. La flor [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 4) .
Termes: 78
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Els fruits i les llavors [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 5).
Termes: 67
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. La fulla [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 3).
Termes: 124
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Gimnospermes [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 7).
Termes: 31
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Molses, equisets i falgueres [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 6).
Termes: 44
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Les plantes [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 1).
Termes: 37
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Tiges i arrels [Full desplegable]. Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 2).
Termes: 68
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Els mamífers marins [Cartell]. [Palma]: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Servei de Política de Normalització Lingüística, DL 1995.
Termes: 11
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

  • Obres especialitzades amb interès terminològic

BONET, B.; VICENS, G. La flora de la serra de Tramuntana. Guia d'itineraris botànics . Palma: els mateixos autors, 2000. ISBN 84-920365-1-6.
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Construcció

FULLANA, M. Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció . 6a ed. aug. Palma: Moll, 1995. (Els treballs i els dies; 11) ISBN 84-273-0743-8.
Termes: aprox. 7.300
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-francès-anglès-alemany . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2003. ISBN 84-7632-842-7.
Termes: 1.450
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany

Lèxic de l'oferta immobiliària . Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística: Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears, 2000.
Termes: 270
Llengües: català, castellà

SERRA i COLOMAR, J. Diccionari de carrer . Maó: Patronat Municipal de Cultura, 198-.
Termes: aprox. 400
Llengües: català, castellà
Definicions

  • Materials de divulgació

RAMIS PUIGRÒS, A. Els molins fariners [Cartell]. [Pollença]: Museu Municipal de Pollença, DL 1986. (Etnogràfica; 3).
Termes: 13
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

  • Obres especialitzades amb interès terminològic

GELABERT, J. De l'art de picapedrer [Edició facsímil]. Palma: Diputación Provincial de Baleares, 1977. ISBN 844002956X.

Dret. Administració

COL·LEGI D'ADVOCATS DE LES BALEARS; MASSOT, M. Terminologia jurídica . Palma: Associació de Periodistes de Mallorca, 1991. (Quaderns de la redacció; 1).
Termes: 102
Llengües: català, castellà
Definicions

Esports. Jocs

Lèxic dels esports . 2a ed. ampl. Menorca: Consell Insular de Menorca. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1992. (Lèxic; 2).
Termes: aprox. 1.200
Llengües: català, castellà

PALOS i VADELL, B. Recull de terminologia muntanyenca relacionada amb l'excursionisme . Palma: Moll, 1991. ISBN 84-273-0669-5.
Termes: 316
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

PALOS i VADELL, B. Recull de terminologia muntanyenca . 2a ed. rev. i augm. Palma: Moll, 1992. ISBN 84-273-0669-5.
Termes: aprox. 520
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

PALOS i VADELL, B. Recull de terminologia muntanyenca relacionada amb l'excursionisme . 3a ed. rev. i augm. Palma: Moll, 2003. ISBN 84-273-0669-5.
Termes: aprox. 570
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

PORTELLA COLL, J. Jocs populars II . [Ciutadella]: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, [1984]. (Quaderns de folklore; 15-16).
Termes: 71
Llengües: català, castellà
Definicions
Il·lustracions

PORTELLA COLL, J. Jocs populars III . [Ciutadella]: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, [1989]. (Quadrens de folklore; 26).
Termes: 85
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

RAMON, M. M. Diccionari bàsic de trot: castellà-català . Palma: COFUC. Conselleria d'Educació i Cultura. Govern Balear, 2006. ISBN 84-96430-94-4

Termes: 219
Llengües: català i castellà
Definicions

  • Materials de divulgació

Alguns mots usuals d'aquestes festes . Manacor: Ajuntament de Manacor. Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí, 1999.
Termes: 47
Llengües: català, castellà, anglès, alemany

Atletisme [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura. COFUC: Ajuntament d'Eivissa, 1998.
Termes: 92
Llengües: català

Bàsquet [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura. COFUC: Ajuntament d'Eivissa, 1998.
Termes: 129
Llengües: català

Bàsquet [Full desplegable]. [Palma]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2002.
Termes: 69
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Il·lustracions

En català... marca't un punt: atletisme [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura, 1997.
Termes: 92
Llengües: català, castellà

En català... marca't un punt: bàsquet [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura, 1997.
Termes: 129
Llengües: català, castellà

Futbol [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura. COFUC: Ajuntament d'Eivissa, 1998.
Termes: 70
Llengües: català

Futbol [Full desplegable]. [Palma]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2002.
Termes: 58
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Il·lustracions

Gimnàstica [Full desplegable]. [Palma]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2002.
Termes: 59
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Il·lustracions

Handbol [Full desplegable]. [Palma]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2002.
Termes: 60
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Il·lustracions

Lèxic bàsic de tennis. Català, castellà, anglès, alemany i francès . [Full desplegable]. Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1996.
Termes: 59
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany

Natació [Full desplegable]. [Palma]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2002.
Termes: 52
Llengües: català, castellà, anglès
Definicions
Il·lustracions

Sant Roc i Sant Bartomeu. Les festes de la A a la Z [Full desplegable]. Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1997.
Termes: 132
Llengües: català, castellà, francès, anglès, alemany

Tennis [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura. COFUC: Ajuntament d'Eivissa, 1998.
Termes: 40
Llengües: català
 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. GABINET DE TERMINOLOGIA. Calendari de termes esportius 1995 . [Palma]: Conselleria de Cultura, Educació i Esports: Universitat de les Illes Balears, 1995.
Termes: 255
Llengües: català
Il·lustracions

Vela [Tríptic]. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura. COFUC: Ajuntament d'Eivissa, 1998.
Termes: 88
Llengües: català

Filologia

BASSA, R. [et al.]. Diccimots. El diccionari a l'escola . Palma: Moll, 1992. (Mar de mots; 2). ISBN 84-273-0682-2.
Llengües: català

BASSA, R. [et al.]. Lexijocs. El lèxic a l'escola . Palma: Moll, 1992. (Mar de jocs; 1). ISBN 84-273-0688-1.
Llengües: català

CANUTO, F. Toponímia i talassonímia mallorquina als Columbrets . Palma: Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra i Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Geografia. Història

ALOMAR i CAÑELLAS, A. I. L'armament a l'illa de Mallorca als segles XIV i XV: estudi de la seva terminologia [Tesi doctoral]. Vol. 2. Palma: 1991.
Termes: aprox. 2.200
Llengües: català
Definicions

CASANOVA TODOLÍ, U. de; LÓPEZ BONET, J. F. Diccionario de términos históricos del Reino de Mallorca (s. XIII-XVIII) . Palma: Institut d'Estudis Baleàrics, 1986. ISBN 84-398-7693-9.
Termes: aprox. 920
Llengües: català, castellà
Definicions

COLOM MATEU, M. Glossari General Lul·lià . (5 vol.). Palma: Moll, 1982. ISBN 84-273-0315-7.

ROSSELLÓ BORDOY, G. El nombre de las cosas en Al-Andalus: una propuesta de terminología cerámica . Palma: Museu de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 1991. ISBN 84-86815-25-8.
Termes: aprox. 275
Llengües: català, castellà, àrab
Definicions
Il·lustracions

Indumentària. Confecció

FERRAGUT, M. Atlas de zapatería . Tomo I. Palma: Ediciones Vich, 1946.
Termes: aprox. 170
Llengües: castellà

Indústries

ESCAFÍ i TOUS, P. d'A. Vocabulari del fang . Marratxí: Ajuntament de Marratxí, 1994.
Termes: 354
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

RAMIS, M. A.; TORRES, B. [coord.]. Vocabulari de joieria . Palma: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 1999.
Termes: 732
Llengües: català, castellà

Repertori d'oficis artesans . [Palma]: Govern Balear. Conselleria de Comerç i Indústria, [199-?].
Termes: 179
Llengües: català
Definicions

ROSSELLÓ LLITERAS, J. Diccionari de la menestralia llatí-català . Palma: Publicacions de l'Arxiu Diocesà, 1991.
Termes: aprox. 370
Llengües: català, llatí

  • Materials de divulgació

Artesania balear. Eines dels mestres artesans: carrosser, ebenista . Palma: Govern Balear. Conselleria de Comerç i Indústria. Direcció General de Promoció Industrial. Departament d'Artesania.
Termes: 94
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Artesania balear. Eines dels mestres artesans: mestre d'aixa . Palma: Govern Balear. Conselleria de Comerç i Indústria. Direcció General de Promoció Industrial. Departament d'Artesania, 1994.
Termes: 86
Llengües: català
Definicions
Il·lustracions

Com es fa un llibre? [Full desplegable]. Capdepera: Ajuntament de Capdepera. Servei d'Assessorament Lingüístic, 1997.
Termes: 62
Llengües: català

Informàtica

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic bàsic d'Internet català-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears, 1998. (Lèxics bàsics; 1).
Termes: 181
Llengües: català, anglès

Matemàtiques

LÓPEZ BONET, J. F. «Metrologia de Mallorca». A: Estudis Baleàrics , núm. 28, p. 59-72.
Llengües: català

Psicologia. Pedagogia

ABRINES, T. [et al.]. Blat. Vocabulari bàsic per a l'ensenyament secundari obligatori . Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, 1990.
Termes: aprox. 9.500
Llengües: català

ABRINES, T. [et al.]. Brulla. Vocabulari bàsic per al cicle inicial . Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, 1988. ISBN 84-86815-00-2.
Termes: aprox. 1.300
Llengües: català
Il·lustracions

ABRINES, T. [et al.]. Canya. Vocabulari bàsic per al cicle mitjà . Palma: Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, 1988. ISBN 84-505-5213-3.
Termes: aprox. 2.100
Llengües: català
Il·lustracions

SEMINARI PERMANENT DE CIÈNCIES SOCIALS DEL CEP DE PALMA DE MALLORCA. Vocabulari bàsic de la reforma . Ciutadella: Centre de Professors de Menorca, 1992. (2 punts; 16). ISBN 84-88263-00-7.
Termes: aprox. 110
Llengües: català
Definicions

Química. Física

GABINET DE TERMINOLOGIA. Lèxic de bioquímica català-castellà-anglès . Palma: Universitat de les Illes Balears, 2000. (Lèxics bàsics; 2). ISBN 84-7632-587-8.
Termes: 1.025
Llengües: català, castellà, anglès

Sociologia. Antropologia

RAMON, M. M.; RIGO, C. Recull de gentilicis . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 2002. ISBN 84-7632-720-X
Termes: 592
Llengües: català

En poques paraules, Nadal [Tríptic] Pollença: Ajuntament de Pollença, Àrea de Cultura, 2005
Termes: 68
Llengua: català

Transports. Telecomunicacions

RAMON ANDREU, M. M. Vocabulari de nàutica . Palma: Consell de Mallorca. Comissió de Cultura i Patrimoni Històric, 1999. ISBN 84-87389-12-0.
Termes: 2.502
Llengües: català, castellà

Vocabulari del cotxe: català-castellà . Pollença: Ajuntament de Pollença. Regidoria de Cultura, 1995.
Termes: 393
Llengües: català, castellà

Reculls generals i obres amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears

Altres reculls de llengua general

ALCOVER, A. M.; MOLL, F.de B. Diccionari català-valencià-balear . Palma: Moll, 1985. 10 vol. ISBN 84-273-0025-5. 
Llengües: català, castellà 
Definicions 
Il·lustracions

CORBERA POU, J. Nou vocabulari de barbarismes del català de Mallorca . Palma: El Tall, 1993. (El calaix del Tall; 8). ISBN 84-87685-23-4. 
Llengües: català, castellà

LLULL MARTÍ, A. Vocabularis temàtics per a correcció de barbarismes i enriquiment del lèxic personal . Manacor: Ajuntament de Manacor, 1979. II. (Tià de Sa Real; 1).

MELIS PONS, P. La llengua de Menorca. Recull de paraules menorquines (I) . Ciutadella: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, 1988. (Quaderns de Folklore, 33). 
Llengües: català 
Definicions

MELIS PONS, P. La llengua de Menorca. Recull de paraules menorquines (II) . Ciutadella: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, 1990. (Quaderns de Folklore, 42). 
Llengües: català 
Definicions

MELIS PONS, P. La llengua de Menorca. Recull de paraules menorquines (III) . Ciutadella: Col·lectiu Folklòric de Ciutadella, 1992. (Quaderns de Folklore, 48). 
Llengües: català 
Definicions

MIRALLES i MONSERRAT, J. Catàleg de noms propis de persona . Palma: Universitat de les Illes Balears, 1989. (Les tres llances; 1). ISBN 84-7632-057-4. 
Llengües: català, castellà

MOLL, F. de B. Diccionari català-castellà . Palma: Moll, 1982. ISBN 84-273-0257-6. 
Llengües: català, castellà

PESCE VICH, M. Paraules de les Pitiüses quasi oblidades . Eivissa: [M. Pesce Vich], 1986. ISBN 0-000-01545-8. 
Llengües: català, castellà

Obres editades amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears

CIM-9-MC: classificació internacional de malalties: 9a revisió: modificació clínica. Vol. 2. Malalties: índex alfabètic . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social: Govern d'Andorra. Conselleria de Treball i Benestar Social: Govern Balear. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum, 1991. ISBN 84-393-1494-9.

 

CIM-9-MC: classificació internacional de malalties: 9a revisió: modificació clínica. Vol. 3. Procediments: llista tabular: índex alfabètic . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social: Govern d'Andorra. Conselleria de Treball i Benestar Social: Govern Balear. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum, 1990. ISBN 84-393-1495-7.

 

CIM-9-MC: classificació internacional de malalties: 9a revisió: modificació clínica. Vol. 1. Malalties: llista tabular . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social: Govern d'Andorra. Conselleria de Treball i Benestar Social: Govern Balear. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum, 1991. ISBN 84-393-1798-0.

 

Classificació internacional uniforme d'ocupacions: CIUO-88 . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball: Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda, 1995. XI. ISBN 84-393-3193-2.

 

TERMCAT, Centre de Terminologia. Nou diccionari de neologismes. Barcelona: Edicions 62, 2001. ISBN 84-297-4798-2. 
Termes: 4.277 
Llengües: català, castellà, francès, anglès 
Definicions