Què fem

  1. Atendre les consultes terminològiques
  2. Planificar i coordinar la recerca terminològica
  3. Vehicular la supervisió i la normalització dels termes catalans
  4. Difondre la terminologia
  5. Difondre els criteris metodològics per elaborar diccionaris i vocabularis
  6. Atendre les necessitats de formació dels especialistes en terminologia