Borsí de consultes del Gabinet de Terminologia

Introducció / Introduction


En aquest apartat us presentam els termes que es consulten al GT que no es troben documentats a les fonts de consulta més habituals, com ara el Diccionari de l'Institut, la GEC2, el Cercaterm, el GLC, etc.

 

Els termes es presenten classificats per àrees temàtiques i ordenats alfabèticament dins cada àrea. A més del terme català, en negreta, hi hem posat els termes equivalents en altres llengües en rodona que hem pogut verificar en fonts fiables.

 

S'ha de tenir en compte, però, que no hi hem inclòs els termes equivalents dels quals no hem pogut verificar la grafia, perquè la font no ens ha paregut prou fiable. És important saber també que hi ha termes, com solarització per exemple, que en aquesta llista trobareu en una àrea —agricultura, en aquest cas— però no en una altra —imatge i so, per exemple— en la qual també es fa servir. Per tant, el fet que un terme aparegui en aquesta llista amb un significat, no vol dir que no pugui tenir altres significats en altres àrees.

 

No hi trobareu les fonts en què hem documentat els termes, però si estau interessats a saber-les, només cal que ens les demaneu per correu electrònic, per fax o per telèfon, dades que trobareu a la pàgina de Presentació .

 

Per acabar, si hi veieu algun error que ens hagi pogut passar per alt o ens voleu fer observacions o recomanacions respecte d'aquest apartat que el puguin millorar, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Abreviacions utilitzades

 

m substantiu masculí
f substantiu femení
m i f substantiu masculí i femení
adj. adjectiu
v tr verb transitiu
v intr verb intransitiu
v tr i intr verb transitiu i intransitiu

 

Remissions

 

sin . sinònim
sin. compl. sinònim complementari
abrev. abreviatura
den. com. denominació comercial
veg. vegeu

Altres

 

ex. exemple
sbl símbol
nc nom científic

 

Llengües:

 

ca català
es castellà
fr francès
en anglès
it italià
de alemany
pt portuguès