Publicacions del Gabinet d'Onomàstica


PUBLICACIONS

Publicacions del Gabinet d'Onomàstica
Sèrie Jornades
Altres publicacions

Publicacions de la Societat d'Onomàstica SdO
Anuari de la Societat d'Onomàstica
Revista Noms

 

Publicacions del Gabinet d'Onomàstica

Les podeu adquirir o bé a Edicions UIB o bé a la llibreria Campus

Sèrie Jornades

Jornades d'Antroponímia i Toponímia (1993-2002)
(Jornades; 1)
Jornades d'Antroponímia i Toponímia (2003-2004)
(Jornades; 2)
XVIII Jornades d'Antroponímia i Toponímia (2005)
(Jornades; 3)
I Seminari de Metodologia en Toponímia
i Normalització Lingüística (2005)
(Jornades; 4)
XIX Jornades d'Antroponímia i Toponímia de (2006)
(Jornades; 5)
II Seminari de Metodologia en Toponímia
i Normalització Lingüística (2006)
(Jornades; 6)
XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2007)
(Jornades; 8)
III Seminari de Metodologia en Toponímia
i Normalització Lingüística (2007)
(Jornades; 9)
punt XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2008)
(Jornades; 10)
punt groc IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia
i Normalització Lingüística (2008)
 
(Jornades; 11)
punt groc XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2009)
(Jornades; 12)
punt groc XXIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2010)
(Jornades; 13)
punt groc XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2011)
(Jornades; 14)
punt groc XXVII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2014)
(Jornades; 17)
punt groc XXVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2018)
(Jornades; 18)
punt groc XXIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2019)
(Jornades; 19)

Publicacions conjuntes del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica

Recull de gentilicis

Col·laboracions

Viladrau, un munt de noms i d'imatges

 


PLANISI, H.; ROSSELLÓ, M. (coord.) (2004): Sobre onomàstica. Jornades d'Antroponímia i Toponímia (1993-2002) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-861-3. 437 pàg. (Jornades, 1).

Conté comunicacions i ponències llegides i debatudes en diferents jornades d'onomàstica entre els anys 1993 i 2002.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


PLANISI, H. (coord.) (2005): Jornades d'Antroponímia i Toponímia (2003-2004) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-912-1. 379 pàg. (Jornades, 2).

Conté les aportacions presentades a les jornades que se celebraren a Binissalem el 2003 i a Santa Margalida el 2004.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


BASSA, R.; PLANISI, H. (ed.) (2006): XVIII Jornades d'Antroponímia i Toponímia . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-979-2. 177 pàg. (Jornades, 3).

Conté les ponències i comunicacions exposades a Selva a la XVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia l'abril de 2005.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


BASSA, R.; MIR, A.; PLANISI, H. (coord.) (2006): I Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (2005) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-958-X. 89 pàg. (Jornades, 4).

És un volum que reuneix les quatre ponències presentades per importants estudiosos sobre aquest tema els dies 27 i 28 d'octubre de 2005.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


BASSA, R.; CASELLAS, E.; PLANISI, H. (ed.) (2007): XIX Jornades d'Antroponímia i Toponímia . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-7632-996-2. 229 pàg. (Jornades, 5).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 25 de març de 2006 a Muro a la XIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


BASSA, R.; CASELLAS, E.; PLANISI, H. (coord.) (2007): II Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (2006) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-043-6. 195 pàg. (Jornades, 6).

És un volum que recull les cinc ponències presentades per estudiosos de la toponímia i la normalització lingüística dels diferents territoris del domini lingüístic català durant el dia 30 de novembre i l'1 de desembre de 2006.

Versió per imprimir (PDF)

Tornar al començament


BASSA, R.; PLANISI, H.; VALLÈS, A. (coord.) (2008): XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2007) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-043-6. 195 pàg. (Jornades, 8).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 17 de març de 2007 al monestir de la Real a la XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia.

Versió per imprimir (PDF, 3Mb)

Tornar al començament


BASSA, R.; PLANISI, H.; VALLÈS, A. (coord.) (2008): III Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (2007) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-055-9. 80 pàg. (Jornades, 9).

Conté les ponències presentades els dies 13 i 14 de desembre de 2007 al III Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística.

Versió per imprimir (PDF, 3,7 Mb)

Tornar al començament


portada

 

BASSA, R.; LATORRE, F; PLANISI, H. (coord.) (2009): XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2008) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-091-7. 297 pàg. (Jornades, 10).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 15 de març de 2008 a Santa Maria del Camí a la XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia.

Versió per imprimir (PDF, 4Mb)

Tornar al començament


coberta

BASSA, R.; LATORRE, F. (coord.) (2009): IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística (2008) . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-104-4. 98 pàg. (Jornades, 11).

Conté les ponències presentades el dia 13 de novembre de 2008 al IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística.

Versió per imprimir (PDF, 304 Kb)

Tornar al començament


coberta

BASSA, R.; LATORRE, F. (coord.) (2010): XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2009). Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-137-2. 202 pàg. (Jornades, 12).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 28 de març de 2009 a Pollença a la XXII Jornada d'Antroponímia i Toponímia. 

Versió per imprimir (PDF, 2,7 Mb)

Tornar al començament


coberta

BASSA, R.; LATORRE, F. (coord.) (2011): XXIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2010). Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-8384-175-4. 281 pàg. (Jornades, 13).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 27 de març de 2010 a Porreres a la XXIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia. 

Versió per imprimir (PDF, 2,6 Mb)

Tornar al començament


coberta

XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2011)
VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (2011). Palma: Universitat de les Illes Balears. Dipòsit legal: PM 882-2013. 259 pàg. (Jornades, 14).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 26 de març de 2011 a Petra a la XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. 

Versió per imprimir (PDF, 2,8 Mb)

Tornar al començamentXXV Jornada

XXV Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2012)
. Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN: 978-84-697-3129-1. 159 p.

Conté les comunicacions presentades dia 11 de maig de 2012 a Palma. 

Versió per imprimir (PDF, 14,3 Mb)

Tornar al començament


 


coberta

XXVII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2014)
. Manacor: Universitat de les Illes Balears. ISBN: 978-84-608-4781-6. 332 pàg. (Jornades, 17).

Conté les ponències i comunicacions presentades dia 24 i 25 d'octubre de 2014 a Manacor a la XXVII Jornada d'Antroponímia i Toponímia. 

Versió per imprimir (PDF, 8,4 Mb)

 


 


coberta

XXVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2018)
Valldemossa: Universitat de les Illes Balears. ISBN: 978-84-09-12248-6. 285 p. (Jornades, 18).


Conté les ponències i comunicacions presentades dia 5 d'octubre de 2018 a Valldemossa a la XXVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia.

Annex: Comunicacions de la XXVI Jornada d'Antroponímia i Toponímia (Manacor, 2013)

Versió per imprimir  (PDF, 15,3 MB)

 

Tornar al començamentcoberta

XXIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia (2019)
Algaida: Universitat de les Illes Balears. ISBN: 978-84-09-38398-6 (Jornades, 19)
Conté les ponències i comunicacions presentades dia 4 d'octubre de 2019 a Algaida a la XXIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia.
 
Versió per imprimir (PDF, 12,6 MB)

 

 

 


 


Publicacions conjuntes del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica

 

 

 

 

 

 

GUASCH, C. i RAMON, M. M.(2002): Recull de gentilicis . Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 84-7632-720-X. 119 pàg.

Recull 592 gentilicis estrangers, amb especificació del lloc geogràfic al qual fan referència.

Tornar al començament


 

Col·laboracions

TOLOSA, F (2005): Viladrau, un munt de noms i d'imatges . Palma: Taller Gràfic Ramon. ISBN 84-60957-02-0. 255 pàg.

És un recull de nombrosos noms de lloc de Viladrau acompanyats d'imatges, fet amb la col·laboració lingüística del Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

Tornar al començament


Per adquirir-los: Servei de Publicacions i Intercanvi Científic
Cas Jai. Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 17 24 99
971 17 33 57


Publicacions de la Societat d'Onomàstica Logo SdO

Tornar al començament