Recursos del Gabinet d'Onomàstica

 

 


Antroponímia

Cercador de noms

Cercador de noms de persona que trobam al web de la Generalitat de Catalunya dins l'àrea del Departament de Justícia. Aplega més de 2000 noms del santoral català, amb variants familiars i col·loquials (i la transcripció d'alguns noms estrangers adaptats)
Des del mes de març de 2007, el registre civil admet inscriure qualsevol nom, tret dels pejoratius i els que creïn confusió respecte del sexe del nadó.

Concise Dictionary of First Names

Diccionari d'anglèsque conté el significat de més de 6 000 noms propis. Oxford Dictionaries.

Els noms dels nadons a les Illes Balears. Institut d'Estadística de les Illes Balears

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) publica les dades relatives als noms de tots els infants nascuts de mares residents a les Illes Balears des de l'any 1996 fins al 2006.

Enciclopèdia de cognoms catalans

Llista de 4.276 cognoms investigats per l'Heràldica Catalana. D'aquests cognoms tenieninformació sobre l'origen, significat, història, armes, escut, genealogia, personatges i estadístiques.

Equivalències catalanes de noms estrangers (Generalitat de Catalunya)

Llistat de noms estrangers de diferents llengües i les sevesequivalències amb el nom català.

Noms i cognoms de la població. Institut d'Estadística de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix informació relativa als noms i cognoms de tota la població resident a Catalunya. Es pot fer una consulta específica de qualsevol nom o cognom i conèixer-ne el nivell de freqüència entre tota la població.

Santoral català

Aquest enllaç és una guia onomàstica de sants i advocacions marianes. A més, conté tres apèndixs complementaris de noms no catalans, de noms bíblics i d'altres noms

 


Cartografia

Atles Electrònic de Catalunya

Permet consultar la cartografia base deCatalunya (així com tots els racons del territori amb gran detall) i posa al'abast les actuacions del govern, els principals serveis, la dinàmica socioeconòmicai la planificació territorial.

Geoeuskadi

Cartografia i toponímia del Govern d'Euskadi.

Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB)

S'hi troba el conjunt de tecnologies,polítiques, estàndards i recursos humans que definiran i faran possible que lesIlles Balears disposin d'una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) on espubliqui la informació geogràfica de l'arxipèlag.

Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya

Té com objectiu l'integrar a travésd'Internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic que esprodueixen a Espanya, a nivell nacional, regional i local, conforme als seusrespectius marcs legals.

Institut Cartogràfic de Catalunya

Banc de dades de topònims més extens icomplet de Catalunya. Aquest fons documental, consultable a través de lessèries de cartografia institucional editades per l'ICC, es troba disponible enaquesta pàgina en les seves bases a escala 1: 250 000 i 1: 50 000.

Institut Cartogràfic Valencià

Portalregional de la informació geogràfica de la Comunitat Valenciana, on es potconsultar les dades geogràfiques, que les diverses entitats o organismesproductors d'informació geogràfica sectorial o general de la ComunitatValenciana posen a disposició pública .

National Geographic

Mapes de National Geographic per localitzar topònims d'arreu del món.

 


Diccionaris

Diccionari Català-Valencià-Balear (Alcover-Moll)

El Diccionari Català-Valencià-Balear pot consultar-se a través d'internet. El projecte és dugué a terme per l'IEC (l'Institut d'Estudis Catalans) i amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears i d'altres institucions.

Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe

Diccionari on es troben els equivalents dels mots catalans encastellà, anglès, francès i alemany.

Diccionaride l'Enciclopèdia Catalana

L'Enciclopèdia Catalana on-line.

Diccionari normatiu (DIEC2)

El Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans és l'obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana.
La segona edició del DIEC manté la continuïtat del projecte definit per a la primera i respon a la voluntat de mantenir el diccionari actualitzat. Per això s'han revisat i ampliat la nomenclatura i les definicions tant del lèxic comú com del lèxic d'especialitat i s'han incorporat algunes novetats significatives tocant als criteris lexicogràfics, com és ara la numeració de les accepcions.
Finalment, s'han pres en consideració els suggeriments i les observacions fets per usuaris de diferents àmbits arran de l'aparició de la primera edició del DIEC.

 

 


Llibres i revistes digitals

Llibres

 

Revistes

 

 

 


Normativa

Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims, 1999

Col·lecció «Criteris Lingüístics»; 3. ISBN 84-393-4748-0
Treball revisat i aprovat per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Propostes per resoldre homogèniament els problemes de traducció, entre el català i el castellà, que presenten els noms propis i els noms oficials en els textos de l'Administració, que també poden ser útils per als textos d'altres organismes.

Majúscules i minúscules

Col·lecció «Criteris Lingüístics»; 1. Normes per a l'úscorrecte de majúscules i minúscules.

Normalització del nom o dels cognoms

Procediments, normes i tràmits per a la normalitzaió de noms icognoms.

Traducció de noms de persones, coses i llocs

És exposar una llista de les equivalències catalanes i castellanes, en una primera part principal. En una altra, les equivalències català-francès, català-anglès i català-alemany. Sempre que n'hi hagi, la llista ofereix les formes corresponents, però no indica quan s'han d'usar. Pel que fa a la part referida al català i al castellà, la fitxa segueix les pautes comunes de l'opuscle Criteris de traducció de noms, designacions i topònims de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu.

 


Toponímia

Comissió de Toponímia de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Portal principal amb accés a bases de dades de topònims de Catalunya, normatives, criteris lingüístics i mapes.

Comissió Especialitzada de Noms Geogràfics

Comissió amb la missió d'impulsar la normalització dels noms geogràfics a Espanya, en coordinació amb els organismes competents de l'Estat i les Comunitats Autònomes.

Euskara – Toponímia: Base de Dades

Permet consultar topònims, municipis i entitats geogràfiques d'Euskadi.

Mots amb arrels

És una pàgina amb una iniciativa didàctica interactiva sobre la toponímia del Principat de Catalunya.

Municipis i comarques dels Països Catalans

Apèndix del web de documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra.

Nomenclàtor dels carrers de Barcelona

Recull de les vies públiques de Barcelona, on es pot comprovar la grafia correcta dels carrers de la ciutat. Ajuntament de Barcelona.

Nomenclátor Geográfico Conciso de España

Conforma el primer corpus bàsic de toponímia normalitzada per les autoritats competents en noms geogràfics.

Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya

Amb 40 000 topònims oficials, fixats a través de la Comissió de Toponímia de Catalunya, creada per la Generalitat.

Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord

Recull toponímic i les seves transcripcions fonètiques de la Catalunya del Nord.

Estats del món

Llistes tant dels noms dels estats com dels ports del món que tenen més relació amb l'entorn dels ports. També s'hi pot cercar els principals noms de llocs de cada port.

Toponímia aragonesa

Base de dades d'Aragó que permet cercar els topònims segons la provincia, comarca, municipi i entitat.

Toponímia de les Illes Balears

Topònims dels nuclis de població de la Illes Balears, dividits segons els municipis on pertanyen.

Toponímia de les Pitiüses

Toponímia actual, no urbana, de les Pitiüses, dividida per municipis i per ordre alfabètic.

Toponímia de les Terres de l'Ebre

Toponímia major actual de les Terres de l'Ebre, amb explicació de la situació de cada topònim.

Toponímia de Mallorca

Noms de lloc de l'illa de Mallorca, amb reculls d'articles sobre topònims i un mapa per poder fer recerques.

Toponímia És a dir

Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Parteix d'un criteri estrictament lingüístic per agrupar els topònims: municipis dels territoris de parla catalana i resta de topònims.

Toponímia Oficial de Galícia

Recull la toponímia de les províncies, ajuntaments, parròquies i llocs de Galícia, d'acord amb els dictàmens de la Comissió de Toponímia i amb les normes dictades per la Xunta de Galicia.

Toponímia Oficial de Navarra  

Permet realitzar consultes en la base de dades oficial de la toponímia navarra, oferint informació lingüística, etimològica, documental i geogràfica de cada topònim.

 


Universitats, acadèmies i institucions