Escoltar

Consultes del Gabinet d'Onomàstica

Si voleu:

  • saber quina és la forma correcta d'un topònim
  • saber quina és la forma correcta d'un nom, cognom o malnom
  • oficialitzar el vostre nom
  • normalitzar un cognom (o tots dos)...

...ens podeu fer la consulta (de dilluns a divendres de 9 a 14 h):

  • per telèfon: 971 17 27 17
  • per fax: 971 17 30 69 (a l'atenció del Gabinet d'Onomàstica)
  • per correu electrònic a: francisca.latorre@uib.cat
  • mitjançant aquest formulari que hi ha a sota

 

Formulari de Consultes

(Els camps marcats amb * són obligatoris)

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.