XXX Jornada d'Antroponímia i Toponímia: Passat, present i futur

Convocatòria de comunicacions

El Gabinet d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears organitza la XXX Jornada d’Antroponímia i Toponímia: Passat, present i futur, que tindrà lloc el dia 19 d’octubre de 2022 al campus de la Universitat de les Illes Balears. Enguany commemoram el trentè aniversari d’aquestes trobades d’estudiosos de l’onomàstica. La jornada consistirà, d’una banda, en una taula rodona d’experts que analitzaran la importància que han tingut les jornades per a la disciplina onomàstica i, d’altra banda, en l’exposició de treballs de recerca en curs per part dels investigadors.

Contingut de les comunicacions

Les comunicacions han de ser inèdites i s’han d’ajustar al temes proposats pel Gabinet d’Onomàstica: «Noves línies de recerca en onomàstica» i «Onomàstica general». 

Informació necessària

Prèviament a la jornada, i durant el termini d’inscripció dels ponents, l’investigador ha d’enviar al Gabinet d’Onomàstica (<consultes.onomastica@uib.cat>) el títol de la comunicació i un resum, com a màxim, de 200 paraules.

Termini per enviar propostes de comunicació al GO

La data límit per rebre propostes de comunicació és el 12 d'octubre 2022.

Programa

17-17.30 h

Rebuda dels assistents i parlaments de les autoritats

17.30-18.10 h

«L’aportació de les Jornades d’Antroponímia i Toponímia de la Universitat de les Illes Balears a l’onomàstica catalana», a càrrec de Josep Ramon Santiago (tècnic del Gabinet d’Onomàstica).

18.10-18.30 h

Descans i refrigeri

18.30-20 h

Comunicacions. «Noves línies de recerca en onomàstica» i «Onomàstica general».

20-20.30 h

Torn obert de paraules i cloenda

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció, cal enviar un correu electrònic a <consultes.onomastica@uib.cat> on s’especifiqui:

  • Nom complet i DNI
  • Assistència com a oient / com a comunicant?
  • Assistència presencial / en línia?
  • Voleu certificat d'assistència / de comunicació?