Escoltar

Proposta d'escriptura dels topònims que contenen les partícules Can i Son

Proposta d'escriptura dels topònims que contenen les partícules Can i Son a partir de les actualitzacions de l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans

Ateses les actualitzacions ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, hi ha una qüestió que s’ha de tenir en compte en relació amb la toponímia que conté les partícules Ca / Can / Ca na / Ca n’ i Son / So na / So n’.

Vegeu: <https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> (pàg. 110).

D’acord amb les actualitzacions ortogràfiques, amb aquestes partícules, l’article no s’hi contreu, sinó que s’apostrofa, quan el mot següent comença per vocal, per exemple: cal Metge, però ca l’Apotecari, ca s’Arrosser, Ca n’Oleo, ca n’Aina; Son Lledó, però So n’Ametler, So na Monda.

Des del Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic de la UIB, i d’acord amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General d’aquesta universitat, recomanam d’adaptar-se a la nova ortografia en la mesura que sigui possible i de manera progressiva. No es tracta de substituir allò que ja és existent, sinó que a partir d’ara s’incorporin les noves formes, que hauran de coexistir amb les que fins ara eren vigents.