Escoltar

Direcció

Nom Telèfon Ubicació Funció
M. Magdalena Ramon Andreu - directora 3100 Son Lledó Direcció del servei

Planificació lingüística

Nom Telèfon Ubicació Funció
Robles, Cristina - tècnica 3015 Son Lledó Certificats de català: exàmens del Servei Lingüístic. Certificats d'idiomes (anglès, alemany i francès): exàmens CertiUni-BULATS. Informació sobre equivalències i homologacions de certificats de català i d'idiomes. Informació sobre els cursos de català i d'idiomes del Servei Lingüístic.

Àrea d'idiomes moderns

Nom Telèfon Ubicació Funció
Camps, Gabriel - cap d'àrea d'idiomes moderns i web 3063 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Coordinació tècnica dels cursos. Administrador del web del Servei Lingüístic.
Alcover, Carme - professora d'Alemany 9965 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Professora d'Alemany.
Molina, Juan Ramón - professor d'Anglès 2824 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Professor d'Anglès.

Àrea de llengua catalana

Nom Telèfon Ubicació Funció
Calafat, Antònia M. - cap d'àrea de correcció 3073 Son Lledó Coordinació de les correccions. Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques. Responsable de Qualitat.
Rosselló, Margalida - tècnica de correcció 3072 Son Lledó Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques.
Ramon, M. Magdalena - tècnica de terminologia 3062 Son Lledó Consultes terminològiques. Difondre la terminologia normalitzada. Canalitzar la normalització de termes.
Duma, Laura 2717 Son Lledó Consultes de toponímia i antroponímia. Difondre la toponímia i l'antroponímia normalitzada. Canalitzar la normalització toponímica i antroponímica (noms de pila i cognoms). Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns). Informació sobre cursos d'idiomes del Servei Lingüístic.

Correcció i traducció d'anglès

Nom Telèfon Ubicació Funció
Pearson, Stephen - corrector i traductor d'Anglès 9957 Son Lledó Traducció a l'Anglès de documents institucionals i administratius.
Monzani, Diletta - traducció a l'Anglès de documents institucionals 3126 Son Lledó Tècnica en anglès del programa SOIB Jove-UIB Qualificats Sector Públic 2019

Suport administratiu

Nom Telèfon Ubicació Funció
Llompart Rigo, Enrique - cap de negociat 971 25 95 48 Son Lledó Suport administratiu. Gestió de matrícules. Informació general dels cursos. Comptabilitat. Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns).