CERTIUNI-BULATS llengua anglesa

  logo nou SL UIB 72p LOGOCERTIUNI LOGOCRUE

La UIB us permet, mitjançant CertiUni, acreditar-vos d’anglès en el Marc europeu comú de referència (MECR) de les llengües amb un certificat BULATS .

Les proves són multinivell i es fan mitjançant un sistema en línia d'avaluació que permet avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives: comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita, i certificar el nivell obtingut. (<https://www.fundacioncertiuni.com/bulats>)

El test BULATS té la garantia de la Universitat de Cambridge.

Calendari de proves del curs 2018-19

—    19 d’octubre de 2018 (inscripció: del 17 de setembre al 12 d’octubre)

—    25 de gener de 2019 (inscripció: del 10 de desembre al 18 de gener)

—    8 de març de 2019 (inscripció: del 4 de febrer a l’1 de març)

—    10 de maig de 2019 (inscripció: de l’1 de abril al 3 de maig)

—    14 de juny de 2019 (inscripció: del 13 de maig al 7 de juny)

Horari de les proves 

De les 10 a les 14 hores.
Us convocarem a una hora determinada dins aquesta franja horària segons de quines destreses us examineu.

Lloc

Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Palma).

Preu (IVA inclòs):

 • Comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita117,37 euros
  •  
 • Comprensió auditiva i lectora
  • 56,87 euros
 • Expressió oral
  • 68,97 euros
 • Expressió escrita
  • 68,97 euros

Procediment d’inscripció

1. Inscriviu-vos a: https://www.fundacioncertiuni.com/jornadas-de-certificacion. Pensau a indicar la UIB com la universitat d'origen. El procediment no finalitza fins al moment en què CertiUni us confirma la inscripció pròpiament dita, no la recepció de la sol·licitud. Teniu en compte que les places són limitades.

2. Una vegada confirmada la inscripció per CertiUni, cal que envieu un missatge electrònic a <idiomes.sl@uib.cat> amb l'assumpte «Dades inscripció CertiUni» i la informació següent:

— Nom i cognoms.
— Habilitats lingüístiques de les quals us examinareu (les quatre habilitats, comprensió auditiva i lectora, expressió oral o expressió escrita).

3. Durant la mateixa setmana de l’examen rebreu un missatge de correu electrònic de la UIB en què us convocarem en una aula i hora determinades.

Certificacions

La UIB us lliurarà els certificats de la vostra avaluació. Els certificats els expedeix BULATS. Són certificats oficials i tenen validesa en tot el territori europeu.