Recursos lingüístics en llengua anglesa

  • Collins Online Dictionary Un recurs inigualable per als amants i fanàtics de les paraules, el Collins Online Unbridged English Dictionary es nodreix de les riques bases de dades lingüístiques de Collins, i inclou una gran quantitat de paraules literàries i rares útils per als aficionats als mots encreuats i als jugadors d'Scrabble. Ideal per utilitzar-la tant a la feina com a casa, aquesta obra conté paraules i significats nous que són recollits per lexicògrafs experimentats de Collins i lingüistes experts d'arreu del món. També ofereix accés al Collins English Thesaurus i a una selecció de diccionaris bilingües.
  • Oxford English Dictionary (OED) És considerat el diccionari més erudit i complet de la llengua anglesa (anglès britànic) i el principal punt de referència per al seu estudi etimològic.
  • Merriam-Webster's Collegiate Dictionary Diccionari monolingüe americà que també inclou escrupulosament les variants britàniques. És purament descriptiu, terme que significa que descriu imparcialment totes les formes de la llengua que s'utilitzen a la pràctica, però no diu quina és la correcta. És un dels més complets en llengua anglesa.
  • Encyclopaedia Britannica És l'enciclopèdia general en anglès més antiga. L'Encyclopaedia Britannica es va publicar per primera vegada l'any 1768, quan va començar a aparèixer a Edimburg, Escòcia.
  • Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès (Xarxa Vives d'Universitats) La tercera edició del Manual d'estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès inclou com a principal novetat un bloc de models de documentació institucional que permet facilitar el treball de les universitats i dotar-se d'uns criteris lingüístics en anglès únics, comuns i homogenis. L'obra s'adreça a l'àmbit acadèmic, i possibilita la qualitat lingüística de la informació amb projecció internacional, tot enriquint la competència lingüística del personal universitari. El manual ha estat elaborat per la secció d'anglès del Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la XVU conjuntament amb els tècnics dels serveis lingüístics universitaris.
  • OneLook. Onelook Dictionary Search Multicercador que permet la cerca simultània en un conjunt molt gran de diccionaris. Conté més de mil obres indexades i classificades temàticament, com ara el Merriam-Webster, la Wikipedia, i centenars de diccionaris especialitzats.