Escoltar

Cursos d'idiomes moderns 2018-19. Cursos d'Alemany (DE)

Curs d'Alemany de nivell A1 (grup 3) 2018-19

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2018 al 7 de juny de 2019 

 • Horari
  • Grup 3: els divendres de les 10 a les 14 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Cap
 • Programa
  • Programa pendent. Com a orientació, podeu consultar el del curs passat: Programa DE_A1
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Segona convocatòria: dilluns 15 de juliol, a les 9 h. Aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover

 

Curs d'Alemany de nivell A2 2018-19

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2018 al 28 de maig  de 2019  

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB12
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Alemany de batxillerat / Alemany A1 del SL / Primer curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 1 de l'EOI / Start Deutsch I (GI) / Acreditació Certiuni.
 • Programa
  • Programa pendent. Com a orientació, podeu consultar el del curs passat: Programa DE_A2
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Segona convocatòria: dimarts 16 de juliol, a les 9 h. Aula per determinar.

 

 

Qualificacions definitives de la 2a convocatòria dels cursos d'Anglès 2018-19

Cursos d'idiomes moderns 2018-19. Cursos d'Anglès (EN)

Curs d'Anglès de nivell B1 (grup 1) 2018-19

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2018 al 27 de maig de 2019 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Anglès de batxillerat o de selectivitat aprovat / Prova de nivell del SL / Anglès A2 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell bàsic (EOI) / BULATS A2 (20-39) / Key English Test (Cambridge) / TOEIC ≥ 385 (Listening 110; Reading 115; Speaking 90; Writing 70) / ISE 0 (Trinity College) / PTE General Level 1 (Pearson) / Anglia General Elementary / APTIS A2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B1 (grup 2) 2018-19

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2018 al 28 de maig de 2019 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Anglès de batxillerat o de selectivitat aprovat / Prova de nivell del SL / Anglès A2 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell bàsic (EOI) / BULATS A2 (20-39) / Key English Test (Cambridge) / TOEIC ≥ 385 (Listening 110; Reading 115; Speaking 90; Writing 70) / ISE 0 (Trinity College) / PTE General Level 1 (Pearson) / Anglia General Elementary / APTIS A2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 1) 2018-19

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2018 al 27 de maig de 2019 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA22
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 2) 2018-19

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2018 al 28 de maig de 2019 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell C1 2018-19

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2018 al 27 de maig de 2019 

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B2 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell avançat (EOI) / BULATS B2 (60-74) / First Certificate in English (Cambridge) / IELTS 5,5-6,5 / TOEFL iBT 72-94 / TOEIC ≥ 1095 (Listening 400; Reading 385; Speaking 160; Writing 150) / ISE II (Trinity College) / PTE General Level 3 (Pearson) / Anglia General Advanced / APTIS B2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

 

Inscripcions als cursos d'idiomes moderns 2018-19

MATRÍCULA TANCADA

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/

Termini de matrícula: del 10 al 21 de setembre de 2018

Condicions de matrícula

 • Nombre màxim de places oferides: 25 per curs
 • La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada
 • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera per curs d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada

Procediment d'inscripció

 1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 2. Si no sou membres de la comunitat universitària, en presentar aquesta documentació sol·licitau les credencials d'UIBdigital.
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat. 

Dates d'inici dels cursos

Alemany A1 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Alemany A1 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Alemany A1 (grup 3)

5 d’octubre de 2018

Alemany A2

2 d’octubre de 2018

Alemany B1

1 d’octubre de 2018

Anglès B1 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Anglès B1 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Anglès B2 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Anglès B2 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Anglès C1

1 d’octubre de 2018

 

Preus dels cursos d'idiomes moderns 2018-19

(Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2018, aprovada per Consell de Govern. FOU 460 extraordinari, annex V)

Durada Preu UIB* Preu extern
60 h. 122 € 163 €
120 h. 224 € 302 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.