Escoltar

Informació cursos d'estiu 2017

Matrícula estiu 2017

 Dates de matrícula: del 5 al 30 de juny.

Oferta de cursos

Curs d'estiu d'Anglès pràctic (per desenvolupar les habilitats comunicatives) CURS PLE. MATRÍCULA TANCADA

Dates
Del 3 al 26 de juliol de 2017
Horari
Els dilluns, dimecres i divendres de les 10 a les 13 h (el divendres 21 no hi haurà classe)
Durada
30 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Campus universitari, aula SAL01b de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Coneixements previs
Convé tenir nocions d’anglès equivalents als nivells B1/B2
Programa
Pendent
Crèdits
No
Reconeixement
Assistència

 

Alemany inicial (equivalent al nivell A1.1) (matí) AQUEST CURS HA ESTAT ANUL·LAT

Dates
Del 3 al 28 de juliol de 2017
Horari
De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores (amb un descans)
Durada
60 hores
Professorat
Fanette Boureux
Lloc i aula
Edifici Sa Riera, aula 26
Programa
Pendent
Crèdits
No
Exàmens

Escrit: 27 de juliol

Oral: 28 de juliol

Recuperació: 29 d'agost, de 10 a 12 h, a la mateixa aula del curs

 AVÍS: El curs es farà si hi ha un mínim de 10 alumnes.

AQUEST CURS HA ESTAT ANUL·LAT.

Curs de català preparatori per a la prova lliure de C1 que organitzarà el Servei Lingüístic al mes de setembre (dates per confirmar)* CURS PLE. MATRÍCULA TANCADA

Dates
Del 3 al 26 de juliol de 2017
Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 12 hores
Durada
60 hores
Professora
Margalida Rosselló
Lloc i aula
Edifici Sa Riera, aula 21
Programa
Pendent
Crèdits
No
Exàmens
No
Reconeixement
Assistència

AVÍS: El curs es farà si hi ha un mínim de 10 alumnes.

*Les places per a la prova del nivell C1 de català del mes de setembre que quedaran lliures estaran a disposició del públic general.

 

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Preus

Curs d’anglès pràctic (per desenvolupar les habilitats comunicatives)

Alumnes de la UIB, PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
Preu extern
61 € 82 €

 

Alemany. Curs d'estiu (matí)

Alumnes de la UIB, PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
Preu extern
122 € 163 €

 

Curs de català preparatori per a la prova lliure de C1 que organitzarà el Servei Lingüístic al mes de setembre (dates per confirmar)

PDI, PAS
i personal d'investigació
dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes de la UIB Preu extern
60 € 98 € 140 €