Informació 2017-18 cursos d'idiomes moderns

Proves de nivell per al curs 2017-18

Alemany: 18 de setembre de 2017 de 10h a 12h

 *Anglès:

Primera prova: 15 de setembre de 2017 de 10h a 13h

Segona prova: 29 de setembre de 2017 de 10h a 13h

*Els candidats només poden presentar-se a una de les dues proves lliures. En cap cas es podran realitzar ambdues.

Francès: Pendent

Cursos d'Alemany (DE) 2017-18

Curs d'Alemany de nivell A1 (grup 1)

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL04b de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dilluns) i 19 de l'edifici Ramon Llull (dimecres)
 • Coneixements previs
  • Cap
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Examen escrit: 28 de maig de 2018
   Expressió oral: 30 de maig de 2018

 

Curs d'Alemany de nivell A1 (grup 2)

 • Dates
  • Del 3 d'octubre de 2017 al 31 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya
 • Coneixements previs
  • Cap
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Examen escrit: 29 de maig de 2018
   Expressió oral: 31 de maig de 2018

 

Curs d'Alemany de nivell A1.2

 • Dates
  • Del 6 d’octubre de 2017 al 2 de febrer de 2018 

 • Horari
  • Els divendres de les 10 a les 14 hores
 • Durada
  • 60 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL07 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell per determinar
 • Programa
 • Crèdits
  • No
 • Calendari lectiu

 

Curs d'Alemany de nivell A2

 • Dates
  • Del 3 d'octubre de 2017 al 31 de maig  de 2018  

 • Horari
  • Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula C2 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Alemany de batxillerat / Alemany A1 del SL / primer curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 1 de l'EOI / Start Deutsch I (GI) / acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot fer la prova el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça <c.alcover@uib.cat> per poder fer-la.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Examen escrit: 29 de maig de 2018
   Expressió oral: 31 de maig de 2018

 

Curs d'Alemany de nivell B1

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL02b de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Alemany A2 del SL / Segon curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 2 de l'EOI / Start Deutsch II (GI) / acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot fer la prova el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça <c.alcover@uib.cat> per poder fer-la.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Examen escrit: 28 de maig de 2018
   Expressió oral: 30 de maig de 2018

 

 

Cursos d'Anglès (EN) 2017-18

Curs d'Anglès de nivell A2

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aulaa
  • Campus universitari, aula SAL07 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès A1 del SL / Primer curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 1 de l'EOI / acreditació Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc  d'examen
  • Examen escrit: 23 de maig de 2018 de 13 a 15 h.
   Expressió oral: 28 i 30 de maig de 2018 de 13 a 15 h.
  • Aula d'examen (escrit i oral): SAL07, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

 

Curs d'Anglès de nivell B1 (grup 1)

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL07 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès de selectivitat aprovat / Anglès A2 del SL / Segon curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 2 de l'EOI / Grade 4 (Trinity C.) / KET (Cambridge) / acreditació Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Examen escrit: 23 de maig de 2018 d'11 a 13 h.
   Expressió oral: 28 i 30 de maig de 2018 d'11 a 13 h.
  • Aula d'examen (escrit i oral): SAL07, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

 

Curs d'Anglès de nivell B1 (grup 2)

 • Dates
  • Del 3 d'octubre de 2017 al 31 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula AA22B de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès de selectivitat aprovat / Anglès A2 del SL / Segon curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 2 de l'EOI / Grade 4 (Trinity C.) / KET (Cambridge) / acreditació Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Examen escrit: 24 de maig de 2018 de 15 a 17 h.
   Expressió oral: 29 i 31 de maig de 2018 de 15 a 17 h.
  • Aula d'examen (escrit i oral): AA22B, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 1)

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aules: Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (Del 2 d'octubre al 20 de desembre: dilluns, aula SAL07; dimecres, aula SAL02b / Del 8 de gener al 30 de maig: dilluns, aula SAL02b / Del 10 de gener al 7 de febrer: dimecres, aula SAL01a / Del 14 de febrer al 30 de maig: dimecres, Sala de Graus)
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / tercer curs de l'EOI (pla antic) / Intermedi 2 de l'EOI / Grade 5 (Trinity C.) / PET (Cambridge) / acreditació  Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Examen escrit: 23 de maig de 2018 de 15 a 17 h.
   Expressió oral: 28 i 30 de maig de 2018 de 15 a 17 h.
  • Aula d'examen escrit: A7, edifici Anselm Turmeda
   Aula d'examen oral: SAL07, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 2)

 • Dates
  • Del 3 d'octubre de 2017 al 31 de maig de 2018 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL07 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / tercer curs de l'EOI (pla antic) / Intermedi 2 de l'EOI / Grade 5 (Trinity C.) / PET (Cambridge) / acreditació  Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Examen escrit: 24 de maig de 2018 d'11 a 13 h.
   Expressió oral: 29 i 31 de maig de 2018 d'11 a 13 h.
  • Aula d'examen (escrit i oral): SAL07, edifici Antoni Maria Alcover i Sureda

 

Curs d'Anglès de nivell C1

 • Dates
  • Del 2 d'octubre de 2017 al 30 de maig de 2018 

 • Horari
  • Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Daniel Mosblack
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, aula SAL06 de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B2 del SL / quart curs de l’EOI (pla antic) / certificat de nivell avançat EOI / ISE II del Trinity College / First Certificate in English (FCE) de Cambridge University / acreditació   Certiuni.
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS
 • Calendari lectiu

 

 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/>

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2017: Del 4 de setembre al 4 d'octubre.

Dates d'inici dels cursos

Anglès A2

2 d’octubre

Anglès B1 (grup 1)

2 d’octubre

Anglès B1 (grup 2)

3 d’octubre

Anglès B2 (grup 1)

2 d’octubre

Anglès B2 (grup 2)

3 d’octubre

Anglès C1

2 d’octubre

Alemany A1 (grup 1)

2 d’octubre

Alemany A1 (grup 2)

3 d’octubre

Alemany A2

3 d’octubre

Alemany B1

2 d’octubre

 

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  • Inscripció en format pdf per descarregar i editable
  • Fotocòpia del DNI
  • Acreditació de la suficiència del nivell immediatament inferior al qual voleu matricular-vos; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè us en tornin l'import. 
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  1. Malaltia greu justificada.
  2. Situació de discapacitat sobrevinguda.
  3. Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  4. Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  5. Denegació del visat.
  6. Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Preus dels cursos d'idiomes moderns 2017-18

(Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

 

DuradaPreu UIB*Preu extern
60 h.122 €163 €
120 h.224 €302 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.