Escoltar

Exàmens lliures d'idiomes moderns 2018-19

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/

Preu: 60 euros.

 Qualificacions definitives dels exàmens lliures d'Anglès

Alemany

Matrícula: del 17 al 21 de juny

Alemany A1

Data: 11 de juliol

Prova escrita: 9 h

Prova oral: 11.30 h

Lloc: aula SAL07 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Alemany A2 i Alemany B1

Data: 12 de juliol

Prova escrita: 9 h

Prova oral A2: 11.30 h

Prova oral B1: es farà després de la prova oral de l’A2

Lloc: aula SAL07 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Periodització

Publicació dels resultats

16 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió

18 de juliol, a les 10 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Recollida de certificats

Del 22 al 31 de juliol o a partir de l’1 de setembre, de 9 a 14 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

 

Anglès

Matrícula: del 17 al 21 de juny

Informació general

Nota 1

Per aprovar l’examen és necessari obtenir el 50 per cent de la qualificació de cada component (ús de l’anglès, comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral) individualment.

Nota 2

En primer lloc es corregiran els quatre components de la part escrita. Només es podran presentar a la part oral aquells candidats que els hagin aprovat tots.

Nota 3

Per tal de preparar les proves, es recomana fer servir, com a orientació, els materials bibliogràfics dels programes dels cursos d’anglès del Servei Lingüístic. Els podeu trobar aquí:

<http://slg.uib.cat/MATRICULA/Programacio-2018-19-cursos-didiomes-moderns/>

Nota 4

Els exercicis d’examen poden ser dels tipus següents, entre d’altres:

Ús de l’anglès: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu, de correcció d’errors.

Comprensió lectora: d’elecció múltiple, de resposta breu.

Comprensió auditiva: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu.

Expressió escrita: escriptura d’un text o dos textos de tipus diferent.

Expressió oral: lectura d’un text en veu alta, descripció i/o comparació de fotografies, emissió d’opinió sobre un tema a través d’un diàleg guiat pel professor (format entrevista). 

 

Periodització

 

Publicació dels resultats de la part escrita

10 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió de la part escrita

12 de juliol

Lloc: el professor us n’informarà al moment oportú

Resultats definitius

18 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>

Revisió de la part oral

19 de juliol

Lloc: el professor us n’informarà al moment oportú

Recollida de certificats

Del 22 al 31 de juliol o a partir de l’1 de setembre, de 9 a 14 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

 

Anglès B1

Examen escrit: 4 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL05a de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts).

Anglès B2

Examen escrit: 5 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL05a de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts). 

Anglès C1

Examen escrit: 3 de juliol de 9 a 13.15 h

Ús de l’anglès: de 9 a 10.15 h

Comprensió lectora: de 10.15 a 11 h

Descans: 11-11.15 h

Comprensió auditiva: 11.15-12 h

Expressió escrita: 12-13.15 h

Lloc: aula SAL01b de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen oral: 17 de juliol de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL06 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts).