Exàmens lliures d'idiomes moderns

Examen lliure d'Anglès B2 (juliol de 2020)

Qualificacions definitives i recollida de certificats

Recollida de certificats

Per recollir el diploma corresponent, a partir del 16 de juliol, de 9 a 14 h a les dependències del Servei Lingüístic a Son Lledó, ens heu de trametre un correu electrònic a l’adreça <sollicituds.sl@uib.cat>.

Aquest tràmit és imprescindible.

 

Matrícula

Del 22 al 26 de juny, en línia a través de la plataforma de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, FUEIB

(Enllaç actiu a partir del 22 de juny: <https://formacio.fueib.org/app/matricula/CEXLLiureANB21920/nueva>)

Nombre de places: 50 (40 per a Mallorca, 5 per a Eivissa i 5 per a Menorca).

Informació general

(En cas de dubtes, escriviu a l'adreça <sollicituds.sl@uib.cat>)

Nota 1

Per aprovar l’examen és necessari obtenir el 50 per cent de la qualificació de cada component (ús de l’anglès, comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió oral) individualment.

Nota 2

En primer lloc es corregiran els quatre components de la part escrita. Només es podran presentar a la part oral aquells candidats que els hagin aprovat tots.

Nota 3

Per tal de preparar les proves, es recomana fer servir, com a orientació, els materials bibliogràfics dels programes dels cursos d’anglès del Servei Lingüístic. Els podeu trobar aquí:

<https://slg.uib.cat/digitalAssets/567/567532_programa_rev_en_b2_2019_20.pdf>

Nota 4

Els exercicis d’examen poden ser dels tipus següents, entre d’altres:

Ús de l’anglès: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu, de correcció d’errors.

Comprensió lectora: d’elecció múltiple, de resposta breu.

Comprensió auditiva: d’emplenar buits, d’elecció múltiple, de resposta breu.

Expressió escrita: escriptura d’un text o dos textos de tipus diferent.

Expressió oral: lectura d’un text en veu alta, descripció i/o comparació de fotografies, emissió d’opinió sobre un tema a través d’un diàleg guiat pel professor (format entrevista). 

Periodització

(Totes aquestes dates poden canviar per la pandèmia de coronavirus

Examen escrit presencial: 1 de juliol de 9 a 12 h

(Ús de l’anglès, comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita)

Lloc: aules AA23, AA24 i AA25 del segon pis de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

Examen oral presencial: 13 i 14 de juliol, de 9 a 17 h

Lloc: aula SAL3a de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda

La llista de candidats es dividirà, per ordre alfabètic, en franges d’examinands que faran la prova (10-15 minuts).

Publicació dels resultats de la part escrita i del calendari d'exàmens orals

6 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 h

Revisió de la part escrita (sol·licitud prèvia per formulari electrònic imprescindible)

10 de juliol

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Revisió de la part oral

In situ immediatament després de l'examen

Resultats definitius

15 de juliol

A la portada del web <http://www.slg.uib.cat>, a partir de les 12 h

Recollida de certificats

A partir del 16 de juliol, de 9 a 14 h

Lloc: Son Lledó, dependències del Servei Lingüístic

Avís important sobre la matrícula dels exàmens lliures

La matrícula dels exàmens lliures de llengües només es fa en línia amb la plataforma de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

L’heu de fer clicant en l'enllaç següent a partir del dia de començament del període corresponent; en aquest cas, l'enllaç serà actiu del 22 al 26 de juny:

  • Examen lliure d’Anglès B2 (juliol de 2020)

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb les extensions 95 58 i 27 17.

Instruccions de prevenció generals per a la realització d'exàmens presencials