Arxiu de consultes

En aquest apartat us oferim informació sobre algunes de les consultes que es formulen al Gabinet d'Onomàstica i a la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Les consultes es divideixen en dues àrees: toponímia (noms de lloc) i antroponímia (noms propis, cognoms i malnoms).
Us presentam informes sobre topònims i notes informatives d'antropònims.
Aquestes fitxes estan ordenades alfabèticament dins cada àrea.