Proves de nivell d'idiomes moderns (2020-21)

Per a anar a ajuda del procés de matrícula dels alumnes d'Alemany i que no en puguin justificar un nivell previ, enguany se'n faran les proves de nivell següents:

Alemany (una sola prova)

  1. El dimecres 23 de setembre de 2020, de les 10 a les 13 h (campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL01a).
    • Teniu en compte que el resultat de la prova indicarà el nivell del curs del Servei Lingüístic al qual us podeu matricular.

AVISOS:

  • Aquestes proves de nivell únicament són vàlides per inscriure's als cursos del Servei Lingüístic.
  • No se n'emetrà cap certificat.
  • Us hi podeu presentar sense matrícula prèvia, al lloc i en l'hora indicats a dalt, tot seguint les mesures sanitàries establertes per raó de la pandèmia (que poden fer canviar aquestes dates i hores i fins i tot ser motiu d'anul·lació de la prova).
  • Per raons de força major, enguany no es duran a terme proves de nivell d'Anglès.