Procediment de matrícula

Procediment de matrícula dels cursos d'idiomes moderns 2020-21

Procediment de matrícula

La matrícula es farà en línia, a través de la plataforma de la FUEIB, per a la qual cosa, les persones que no en tinguin, hauran de sol·licitar les credencials d’UIBdigital en el moment de matricular-se.

Tant la matrícula com, si no en teniu, la sol·licitud de les credencials d'UIBdigital, les haureu de fer clicant en els enllaços següents, que seran actius a partir de les 9 hores del dia 14 de setembre de 2020:

Cursos d'Alemany

 • Alemany A1 (grup 1, horabaixa)
 • Alemany A1 (grup 2, continu)
 • Alemany A2 (grup 2, matí)
 • Alemany B1 (grup 1, matí)

Cursos d'Anglès

 • Anglès B2 (grup 1, matí) 
 • Anglès B2 (grup 2, horabaixa)

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.

En cas que hi hagi pocs alumnes matriculats de qualsevol grup, sempre que sigui possible i l’usuari hi estigui d’acord, el Servei Lingüístic proposarà d’ajuntar cursos del mateix nivell o, si escau, d’anul·lar cursos.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. Són causes d'anul·lació les següents:

 • Malaltia greu justificada.
 • Situació de discapacitat sobrevinguda.
 • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
 • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
 • Denegació del visat.
 • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

*AVÍS: En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.