Anglès

Avís de reprogramació i oferta nova de cursos d'Anglès 2020-21 del SL

Per raons de força major, l’oferta dels cursos  d'Idiomes Moderns d’enguany del Servei Lingüístic és la següent:

Anuals

 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2020-21
 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:

 1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
 2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

Cursos anuals d'Anglès

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2020-21

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2020 al 23 de juny de 2021

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Cristian Varela
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB11.
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits (31012)
  • 6 crèdits ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2020-21

 • Dates
  • Del 6 d'octubre de 2020 al 15 de juny de 2021

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • James Ross
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB12.
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits (31012)
  • 6 crèdits ECTS
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

 

Tauler d'avisos dels cursos d'Anglès 2020-21

Aquí trobareu els avisos dels cursos d'Anglès d'enguany.

Tutories dels cursos d'Anglès 2020-21

Aquí trobareu informació sobre les tutories dels cursos d'Anglès d'enguany.