Escoltar

Preus dels cursos

Preus dels cursos d'idiomes moderns 2019-20

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2018, aprovada per Consell de Govern. FOU 460 extraordinari, annex V.

Durada Preu UIB* Preu extern
120 h 224 € 302 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.