Escoltar

Anglès

Cursos d'idiomes moderns 2019-20. Cursos d'Anglès (EN)

Curs d'Anglès de nivell B1 (grup 1, matí) 2019-20

 • Dates
  • Del 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 9 a les 11 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Anglès de batxillerat o de selectivitat aprovat / Prova de nivell del SL / Anglès A2 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell bàsic (EOI) / BULATS A2 (20-39) / Key English Test (Cambridge) / TOEIC ≥ 385 (Listening 110; Reading 115; Speaking 90; Writing 70) / ISE 0 (Trinity College) / PTE General Level 1 (Pearson) / Anglia General Elementary / APTIS A2
 • Programa
 • Crèdits
  • No
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2019-20

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2019 al 19 de maig de 2020 

 • Horari
  • Grup 1: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS als alumnes dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2019-20

 • Dates
  • Del 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020 

 • Horari
  • Grup 2: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AA22
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS als alumnes dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell C1 (grup 1, matí) 2019-20

 • Dates
  • Del 30 de setembre de 2019 al 27 de maig de 2020 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B2 del SL / Acreditació CertiUni / Nivell avançat 1 (EOI) / BULATS B2 (60-74) / First Certificate in English (Cambridge) / IELTS 5,5-6,5 / TOEFL iBT 72-94 / TOEIC ≥ 1095 (Listening 400; Reading 385; Speaking 160; Writing 150) / ISE II (Trinity College) / PTE General Level 3 (Pearson) / Anglia General Advanced / APTIS B2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS als alumnes dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2019-20

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2019 al 19 de maig de 2020 

 • Horari
  • Grup 2: els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Joan Ramon Molina Pos
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL07
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B2 del SL / Acreditació CertiUni / Nivell avançat 1 (EOI) / BULATS B2 (60-74) / First Certificate in English (Cambridge) / IELTS 5,5-6,5 / TOEFL iBT 72-94 / TOEIC ≥ 1095 (Listening 400; Reading 385; Speaking 160; Writing 150) / ISE II (Trinity College) / PTE General Level 3 (Pearson) / Anglia General Advanced / APTIS B2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 ECTS (No s'assignaran crèdits ECTS als alumnes dels estudis dels graus de Química, Biologia, Bioquímica, Física i Turisme i del doble grau d'ADE i Turisme.)
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

 

Tauler d'avisos dels cursos d'Anglès 2019-20

Aquí trobareu els avisos dels cursos d'Anglès d'enguany.

Tutories dels cursos d'Anglès 2019-20

Aquí trobareu informació sobre les tutories dels cursos d'Anglès d'enguany.

Contacta amb el professor

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l?activitat de tractament habilitat a l?efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d?aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides.