Llista de cursos de Català 2020-21

Anuals

Curs de Català de nivell C1 (grup 1, matí) 2020-21

Dates
Del 5 d'octubre de 2020 al 23 de juny de 2021
Horari
Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professor
Mercè Seguí
Lloc i aula
Primer semestre: Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06 (dia 16 de novembre, aula SAL05a).
Segon semestre: Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C0 (tret de dos dies: 18 de gener i 9 de juny, aula C1 del mateix edifici).
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Programa CA_C1_g1 matí (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31004)
No

 

Curs de Català de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Dates
Del 6 d'octubre de 2020 al 15 de juny de 2021
Horari
Els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professora
Margalida Rosselló
Lloc i aula
Primer semestre: Campus universitari, edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL01a (dia 20 d'octubre, aula SAL05b; dia 22 d'octubre, aula SAL07).
Segon semestre: Campus universitari

- del 12 al 21 de gener: Sal01a (Antoni M. Alcover)
- del 2 al 25 de febrer: C0 (Guillem Cifre)
- del 2 de març al 29 d´abril: AA04 (Jovellanos)
- del 4 de maig al 15 de juny: Sal06 (Antoni M. Alcover)

Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Programa CA_C1_g2 horabaixa (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31004)
No

 

 

Segon semestre

Anul·lació del curs de Català A1 del segon semestre 2020-21

Ens sap greu de comunicar-vos que enguany, per raó de la situació provocada per la pandèmia, que ha limitat la nostra capacitat de fer cursos i no ha fet possible la convocatòria de programes interuniversitaris d'intercanvi, no es farà el curs de Català A1 del segon semestre (per a alumnes generals i de mobilitat).

 

Tauler d'avisos dels cursos de Català 2020-21

Aquí trobareu els avisos dels cursos de Català d'enguany.

Tutories dels cursos de Català 2020-21

Aqui trobareu informació sobre les tutories dels cursos de Català d'enguany.

Contacta amb el coordinador de cursos

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.