Procediment de matrícula

Procediment de matrícula dels cursos de Català 2021-22

La matrícula es farà en línia, a través de la plataforma de la FUEIB, per a la qual cosa, les persones que no en tinguin, hauran de sol·licitar les credencials d’UIBdigital en el moment de matricular-se. L'assignació de places es fa automàticament per ordre rigorós d'inscripció/arribada.

Tant la matrícula com, si no en teniu, la sol·licitud de les credencials d'UIBdigital, les haureu de fer clicant en els enllaços següents, que seran actius a partir de les 12 h del dilluns dia 13 i fins a les 24 h del divendres dia 24 de setembre de 2021 (o, si és el cas, fins que el nombre màxim d'alumnes per grup sigui assolit):

Cursos primer semestre

  • Català A1 (matí) <enllaç>
  • Català B2 (horabaixa) <enllaç>

Cursos anuals

  • Català C1 (matí) <enllaç>
  • Català C1 (horabaixa) <enllaç>

Teniu en compte que, en el moment de fer la matrícula, us demanaran que hi adjunteu digitalment (pdf, etc.) una còpia del document d'identitat.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb els telèfons 971 25 95 48 i 971 17 27 17.

En cas que hi hagi pocs alumnes matriculats de qualsevol grup, sempre que sigui possible i l’usuari hi estigui d’acord, el Servei Lingüístic proposarà d’ajuntar cursos del mateix nivell o, si escau, d’anul·lar cursos.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic.

*AVÍS: En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat. 

Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.