Llista de cursos de Català 2021-22

Anuals

Curs de Català de nivell C1 (grup 1, matí) 2021-22

Dates
Del 4 d'octubre de 2021 al 6 de juny de 2022
Horari
Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professora
Emma Vanrell
Lloc i aula
Primer semestre: Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, aula AB11.
Segon semestre: Campus universitari, edifici i aula pendents.
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Programa CA_C1_g1 matí (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31004)
No

 

Curs de Català de nivell C1 (grup 2, horabaixa) 2021-22

Dates
Del 5 d'octubre de 2021 al 14 de juny de 2022
Horari
Els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professora
M. Magdalena Vidal
Lloc i aula
Primer semestre:
Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
Segon semestre: Campus universitari, edifici i aula pendents.
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

Convé tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B2 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), per la Direcció General de Cultura i Joventut (Govern de les Illes Balears) o per l'Escola Oficial d'Idiomes.
   
 • Certificat B de coneixements de llengua catalana expedit per la Junta Avaluadora de Català/ Direcció General de Política Lingüística o per l'Institut/Escola Balear d'Administració Pública (Govern de les Illes Balears).
   
 • Certificat de Llengua I del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Programa
Programa CA_C1_g2 horabaixa (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31004)
No

 

 

Primer semestre

Curs de Català de nivell A1 (matí) 2021-22, grup desdoblat

Dates
Del 5 d'octubre de 2021 al 15 de febrer de 2022
Horari
Grup 1: Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Grup 2: Els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professora
Elisa Fernández
Lloc i aula
Campus universitari, edifici Gaspar Melchor de Jovellanos,  aula AB14
Coneixements previs
Cap
Programa
Programa CA_A1 (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31050)
6 crèdits ECTS aprovats (només per a alumnes de mobilitat).
Calendari lectiu

 

Curs de Català de nivell B2 (grup 1, horabaixa) 2021-22

Dates
Grup 1: Del 4 d'octubre de 2021 al 14 de febrer de 2022
Horari
Els dilluns i dimecres de les 17 a les 19 hores
Durada
60 hores
Professora
Mercè Seguí
Lloc i aula
Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C0
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Programa CA_B2_g1 (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31003)
No

 

 

Segon semestre

Curs de Català de nivell A1 (matí) 2020-21 (per a alumnes generals i també de mobilitat)

Dates
Del 17 de febrer al 9 de juny de 2022
Horari
Els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
60 hores
Professora
Cristina Robles
Lloc i aula
Segon semestre: Campus universitari, edifici i aula pendents.
Coneixements previs
Cap
Programa
Programa CA_A1 (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31050)
6 crèdits ECTS sol·licitats (només per a alumnes de mobilitat).

 

Curs de Català de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2020-21

Dates
Grup 2: Del 16 de febrer al 6 de juny de 2022
Horari
Els dilluns i dimecres de les 17 a les 19 hores
Durada
60 hores
Professor/a
Pendent
Lloc i aula
Campus universitari, edifici i aula pendents.
Coneixements previs
Per accedir a aquest nivell s'ha de tenir un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permeti fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

Convé, tot i que no és un requisit indispensable, tenir acreditat el nivell anterior amb algun del certificats següents o equivalents:

 • Certificat B1 de coneixements de llengua catalana expedit pel Servei Lingüístic de la UIB (a partir de 2010), pel Govern de les Illes Balears o per l'Escola Oficial d’Idiomes.
Programa
Programa CA_B2_g1 (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)
Crèdits (31003)
No

 

 

Tauler d'avisos dels cursos de Català 2021-22

Aquí trobareu els avisos dels cursos de Català d'enguany.

Tutories dels cursos de Català 2021-22

Aquí trobareu informació sobre les tutories dels cursos de Català d'enguany.

Contacta amb el coordinador de cursos

(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.