Preus dels cursos

Preus dels cursos d'idiomes moderns 2021-22

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2021, aprovada per Consell de Govern. FOU 509 extraordinari (Acord normatiu 13788/2020, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2021, annex 4)

Durada 

Preu UIB

Preu extern

120 h

250 €

330 €