Dates de matrícula

Dates de matrícula dels cursos d'idiomes moderns 2021-22

La matrícula dels cursos d'Alemany i d'Anglès es farà en línia <https://slg.uib.cat/Cursos-dAlemany-i-dAngles-2021-22/Procediment-de-matricula/de les 12 h del dilluns dia 13 i fins a les 24 h del divendres dia 24 de setembre de 2021 (o, si és el cas, fins que el nombre màxim d'alumnes per grup sigui assolit).

AVÍS: Ampliació de termini de matrícula fins dia 30 de setembre (Alemany i Anglès)