Anglès (EN)

L’oferta d'enguany dels cursos  d'Anglès del Servei Lingüístic és la següent:

Anuals

 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2021-22
 • Curs d’Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2021-22
 • Curs d’Anglès de nivell C1 (grup d'horabaixa) 2021-22
Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:
 1. Aquests cursos s’impartiran si hi ha un nombre mínim de 10 matriculats per grup.
 2. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup.
 3. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 4. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

Cursos anuals d'Anglès

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 1, matí) 2020-21

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2021 al 14 de juny de 2022

 • Horari
  • Grup 1: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • Thomas Neath
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits (31012)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell B2 (grup 2, horabaixa) 2021-22

 • Dates
  • Del 4 d'octubre de 2021 al 6 de juny de 2022

 • Horari
  • Grup 2: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • James Ross
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Anselm Turmeda, aula A20
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B1 del SL / Acreditació CertiUni / Certificat de nivell intermedi (EOI) / BULATS B1 (40-59) / Preliminary English Test (Cambridge) / IELTS 4-5 / TOEFL iBT 42-71 / TOEIC ≥ 790 (Listening 275; Reading 275; Speaking 120; Writing 120) / ISE I (Trinity College) / PTE General Level 2 (Pearson) / Anglia General Intermediate / APTIS B1
 • Programa
 • Crèdits (31012)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

Curs d'Anglès de nivell C1 (horabaixa) 2021-22

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2021 al 14 de juny de 2022 

 • Horari
  • Grup horabaixa: els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professor
  • James Ross
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Anselm Turmeda, aula A20
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Anglès B2 del SL / Acreditació CertiUni / Nivell avançat 1 (EOI) / BULATS B2 (60-74) / First Certificate in English (Cambridge) / IELTS 5,5-6,5 / TOEFL iBT 72-94 / TOEIC ≥ 1095 (Listening 400; Reading 385; Speaking 160; Writing 150) / ISE II (Trinity College) / PTE General Level 3 (Pearson) / Anglia General Advanced / APTIS B2
 • Programa
 • Crèdits
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates i lloc d'examen
  • Per determinar
  •  

 

 

Tauler d'avisos dels cursos d'Anglès 2021-22

Aquí trobareu els avisos dels cursos d'Anglès d'enguany.

Tutories dels cursos d'Anglès 2021-22

Aquí trobareu informació sobre les tutories dels cursos d'Anglès d'enguany.

Contacta amb el coordinador de cursos

(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.