Alemany (DE)

L’oferta d'enguany dels cursos  d'Alemany del Servei Lingüístic és la següent:

Anuals

 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 1, horabaixa) 2021-22
 • Curs d’Alemany de nivell A1 (grup 2, matí continu) 2021-22
 • Curs d’Alemany de nivell A2 (grup 1, matí) 2021-22
 • Curs d’Alemany de nivell B1 (grup 1, matí) 2021-22
Condicions que cal tenir en compte, a més de les generals de matrícula publicades al web:
 1. El nombre màxim de matriculats és de 15 per grup.
 2. No obstant això, hi haurà una llista d’espera per si hi hagués baixes.
 3. Aquesta planificació està subjecta a possibles canvis a causa de la crisi de la COVID-19.

Cursos anuals d'Alemany

Curs d'Alemany de nivell A1 (grup 1, horabaixa) 2021-22

 • Dates
  • Del 4 d'octubre de 2021 al 6 de juny de 2022 

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
 • Coneixements previs
  • Cap
 • Programa
  • Programa DE_A1 (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.) 
 • Crèdits (31020)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Per determinar

 

Curs d'Alemany de nivell A1 (grup 2, continu) 2021-22

 • Dates
  • De l'1 d'octubre de 2021 al 3 de  juny de 2022 

 • Horari
  • Grup 2: els divendres de les 10 a les 14 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
 • Coneixements previs
  • Cap
 • Programa
  • Programa DE_A1  (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.) 
 • Crèdits (31020)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Per determinar

 

Curs d'Alemany de nivell A2 (grup 1, matí) 2021-22

 • Dates
  • Del 4 d'octubre de 2021 al 6 de juny de 2022

 • Horari
  • Grup 1: els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Alemany de batxillerat / Alemany A1 del SL / primer curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 1 de l'EOI / Start Deutsch I (GI) / acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia que s'indicarà al web del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot fer la prova el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça <c.alcover@uib.cat> per poder fer-la.
 • Programa
  •  Programa DE_A2  (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.)  
 • Crèdits (31021)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Per determinar

 

Curs d'Alemany de nivell B1 (grup 1, matí) 2021-22

 • Dates
  • Del 5 d'octubre de 2021 al 14 de juny de 2022 

 • Horari
  • Grup 1: els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
 • Durada
  • 120 hores
 • Professora
  • Carme Alcover
 • Lloc i aula
  • Campus universitari, edifici Guillem Cifre de Colonya, aula C12
 • Coneixements previs
  • Prova de nivell del SL / Alemany A2 del SL / Segon curs de l'EOI (pla antic) / Bàsic 2 de l'EOI / Start Deutsch II (GI) / acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia que s'indicarà al web del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot fer la prova el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça <c.alcover@uib.cat> per poder fer-la.
 • Programa
  • Programa DE_B1  (Programa del curs 2019-20, com a informació. Programa actual pendent.) 
 • Crèdits (31022)
  • 6 crèdits ECTS aprovats
 • Calendari lectiu
 • Dates d'examen
  • Per determinar

 

 

Tauler d'avisos dels cursos d'Alemany 2021-22

Aquí trobareu els avisos dels cursos d'Alemany d'enguany.

Tutories dels cursos d'Alemany 2021-22

Aqui trobareu informació sobre les tutories dels cursos d'Alemany d'enguany.

Contacta amb el coordinador de cursos

(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.