Crèdits ECTS per als cursos d'idiomes 2021-22

Crèdits de lliure configuració i ECTS atorgats als cursos del Servei Lingüístic de l’any acadèmic 2020-21 per la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, a la seva reunió del dia 14 de setembre de 2021.
 

Idioma
i nivell

Crèdits ECTS 

 Estat   

 
Alemany A1


6

Aprovats

 
Alemany A2


6

Aprovats


Alemany B1 


6

Aprovats

 
Anglès B2


6

Aprovats

 
Anglès C1


6

Aprovats


Català A1 (mobilitat)6

Aprovats