Crèdits ECTS per als cursos d'idiomes 2020-21

Crèdits de lliure configuració i ECTS atorgats als cursos del Servei Lingüístic de l’any acadèmic 2020-21 per la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, a la seva reunió del dia 9 de juliol de 2020.
 

Idioma
i nivell

Crèdits ECTS 

 Estat   

 Alemany A1

6

Aprovats

 Alemany A2

6

Aprovats

Alemany B1 

6

Aprovats

 Anglès B1

0

Denegats

 Anglès B2

6

Aprovats

 Anglès C1

6

Aprovats

 Català A1 (mobilitat)

6

Pendents