Comissió de garantia de qualitat (CGQ)

Comissió de garantia de qualitat (CGQ) del Servei Lingüístic

Composició nominal

M. Magdalena Ramon Andreu
Directora del Servei Lingüístic

<directora.sl@uib.cat>
Ext. 31 00

Antònia M. Calafat Rivas

Responsable de Qualitat
<antoniamaria.calafat@uib.cat>
Ext. 30 73

Normativa

ACORD EXECUTIU núm. 9354 del dia 16 de febrer de 2010 pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i es donen directrius per a la implantació d'un sistema de qualitat de la gestió (FOU núm. 327, de 19 de març).

Queixes, suggeriments i felicitacions

En preparació

  • Carta de serveis i de compromís