Tràmits per a correcció i traducció: les sol·licituds per UIBdigital

Les sol·licituds de CORRECCIÓ O TRADUCCIÓ EN LLENGÜES MODERNES s’han de tramitar a través d’UIBdigital. Les que teniu a la vostra disposició són les següents:

Correcció o traducció de documents en anglès i altres idiomes

A quins documents es refereix? A correccions o traduccions d’articles de revista, de resums d’articles, textos de recerca, etc.

Qui pot fer la sol·licitud? El PDI.

Correcció o traducció de documents institucionals en anglès

A quins documents es refereix?

A documents de tipus institucional i de gestió administrativa i econòmica (certificats, material promocional, cartes, convenis, etc.), de català o castellà a anglès.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tant el PAS com el PDI que necessiti una correcció o una traducció dels documents descrits.

Servei gratuït.

Aquest servei no inclou la correcció o traducció d’articles de revista, de resums de comunicacions o d’articles, i d’altres tipus de publicacions, que s’han de sol·licitar mitjançant la sol·licitud de «Correcció o traducció».

Correcció o traducció

A quins documents es refereix?

A correccions de documents en idiomes diferents del català o traduccions que el Servei Lingüístic no assumeix directament, com ara la traducció de textos del català al castellà, del castellà a l’anglès, de l’anglès al castellà, etc.

Qui pot fer la sol·licitud?

Oficines i serveis de la UIB.

Se n’exceptuen les traduccions de català a castellà de guies docents, les quals s’han de demanar a través de la sol·licitud «Traducció de català a castellà de guies docents».

Traducció de català a castellà de guies docents

Qui pot fer la sol·licitud?

Els serveis administratius de la Universitat, a petició dels alumnes que necessiten convalidar assignatures cursades a la UIB en altres universitats de l’Estat.

Servei gratuït.

Tràmits per a correcció en català

Les sol·licituds de correcció en català s'han de tramitar per UIBdigital. Les que teniu a la vostra disposició són:

Correcció de documents institucionals en català

A quins documents es refereix?

A documents de tipus institucional i de gestió administrativa i econòmica: convenis, cartes, correus electrònics, material promocional, certificats, exàmens, informes, actes, resolucions, etc..

Qui pot fer la sol·licitud?

Els membres del PAS i del PDI que necessitin una correcció de documents com els descrits. 

Correcció de documents llargs en català

A quins documents es refereix?

A correccions de documents en català llargs, com ara llibres, anuaris, revistes, guies, etc. Aquestes feines generalment s'encarreguen a correctors externs.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tant el PAS com el PDI que necessiti una correcció dels documents descrits.

 

Per a qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb el Servei a les extensions 9548 i 2717.

Tarifes