Escoltar

Consultes lingüístiques

El Servei Lingüístic atén totes les consultes lingüístiques que vulgui fer qualsevol membre de la comunitat universitària sobre qualsevol aspecte de la llengua catalana. A més, com a òrgan que dóna suport a la funció oficial consultiva encomanada a la Universitat de les Illes Balears per la Llei de normalització lingüística, emet els dictàmens que demani qualsevol institució de les Illes Balears.

Les consultes ordinàries es resolen normalment per telèfon, i cal adreçar-se a:

  • Qüestions generals de llengua (només per a universitaris): tel. 971 17 30 72 / 73.
  • Qüestions de terminologia (servei obert): Gabinet de Terminologia, tel. 971 17 30 62.
  • Qüestions de toponímia i antroponímia (servei obert): Gabinet d'Onomàstica, tel. 971 17 27 17.

Si es vol un dictamen escrit, cal formular la petició, també per escrit, a la directora del Servei Lingüístic.

Les consultes lingüístiques són gratuïtes.