Acreditacions Linguaskill

logo nou SL UIB 72p  Linguaskill

 

Linguaskill

Linguaskill és una prova multinivell que es fa en línia per avaluar i certificar el nivell d’anglès. Consta dels mòduls següents: Reading and Listening (adaptatiu), Writing i Speaking. Els resultats s’ajusten al Marc europeu comú de referència (MECR) i abracen des de l’A1 fins al C1 o superior.

Cambridge Assessment English posa a la vostra disposició materials per preparar l’examen i informació sobre el format de l’examen i tests de mostra.

Des del Servei Lingüístic, a través de la Fundación CertiUni, us oferim la possibilitat de fer l’examen Linguaskill des de ca vostra amb vigilància remota, una vigilància a distància mitjançant l’ús de tecnologia de supervisió remota que emmagatzemarà un enregistrament del transcurs de l’examen i de l’activitat de la pantalla durant el temps de la prova.

Els requisits tècnics per poder fer l’examen són els següents:

— Windows 8 o superior (no disponible per a Mac)

— Càmera web i auriculars amb micròfon

— Pantalla de 13” amb una resolució mínima de 1.280 px × 720 px

— Aplicació SUMADI instal·lada

— Navegador Google Chrome instal·lat

— Connexió a Internet fiable i estable

— Almenys 512 kbps d’amplada de banda.

Us hi heu d’inscriure a través de la plataforma de CertiUni i podreu triar el dia i l’hora per fer la prova. El preu de l’examen complet (quatre destreses) és de 115 euros. Una vegada us hàgiu matriculat, us enviaran documentació exhaustiva sobre com és l’examen i com funciona l’aplicació per fer-lo. Després de fer l’examen, us en trametran els resultats per correu electrònic en un termini de 48 hores laborables.

Si teniu cap dubte o voleu matricular-vos-hi, us podeu adreçar a CertiUni: <secretaria@fundacioncertiuni.com>. Heu d’indicar que la vostra universitat d’origen és la UIB.