Escoltar

Avís per als alumnes dels cursos d'idiomes moderns de l'any acadèmic 2019-20

Els exàmens corresponents a les avaluacions dels cursos d'Alemany i d'Anglès es duran a terme amb eines telemàtiques, de manera no presencial, en les dates indicades als programes dels cursos.

Els professors es posaran en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic per tal de donar-los instruccions sobre aquesta qüestió.