Escoltar

Comunicat sobre traduccions i correccions

El Servei Lingüístic us informa que, ateses les circumstàncies del confinament, es troba saturat pel que fa sobretot a traduccions i correccions, per això prioritzarà les correccions i traduccions urgents, especialment les institucionals. El Servei, en aquests moments, fa tot el que pot per donar sortida, de la millor manera possible, a totes les tasques que té assumides: cursos, correccions, traduccions, documents comptables, atenció a l'usuari, etc.

El Servei Lingüístic us desitja salut, molta paciència i un bon confinament.

Avís de suspensió temporal de classes presencials

El Servei Lingüístic suspèn temporalment les classes presencials dels seus cursos. Els professors continuaran fent activitats docents a distància per correu electrònic. Aquests dies no comptaran com a faltes d'assistència.

Més informació: <https://coronavirus.uib.cat/>