Escoltar

AVÍS PER AL PAS I EL PDI
Darrer dia de tramitació de sol·licituds de traducció o correcció d’idiomes moderns
El Servei Lingüístic informa que el darrer dia per tramitar sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns serà el 9 de desembre.
Les sol·licituds que arribin posteriorment es tramitaran a partir del dia 7 de gener de 2020.