AVÍS. Darrer dia de tramitació de sol·licituds de traducció o correcció d’idiomes moderns i de documents llargs en català (estiu 2021)
El Servei Lingüístic informa que el darrer dia per tramitar sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català és el dia 19 de juliol.
Les sol·licituds que arribin posteriorment es tramitaran, però no es podran lliurar fins al mes de setembre.

Informació COVID-19