Terminologies del Gabinet de Terminologia

TERMINOLOGIES

Els elements químics

Us oferim els noms dels elements químics de la taula periòdica i els seus símbols, segons les darreres recomanacions de la IUPAC. Cal dir que la nova versió catalana de la taula periòdica l'ha duta a terme la Societat Catalana de Química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Els noms estan ordenats alfabèticament a partir del terme català. El nom català es presenta en negreta, i al costat hi ha el símbol. Recordau que els símbols no duen punt i que són internacionals, és a dir, iguals en totes les llengües.

D'altra banda, hi hem afegit les equivalències en anglès (en), castellà (es), francès (fr), italià (it) i alemany (de) per facilitar la cerca del nom català a partir d'aquestes llengües.

NOM

SÍMBOL

ca actini
en actinium
es actino
fr actinium
it attinio
de Actinium

Ac

ca alumini
en aluminium
es aluminio
fr aluminium
it alluminio
de Aluminium

Al

ca americi
en americium
es americio
fr américium
it americio
de Americium

Am

ca antimoni
en antimony
es antimonio
fr antimoine
it antimonio
de Antimon

Sb

ca argent ; plata
en silver
es plata
fr argent
it argento
de Silber

Ag

ca argó
en argon
es argón
fr argon
it argo
de Argon

Ar

ca arsènic
en arsenic
es arsénico
fr arsenic
it arsenico
de Arsen

As

ca àstat
en astatine
es astato
fr astate
it astato
de Astat

At

ca bari
en barium
es bario
fr baryum
it bario
de Barium

Ba

ca beril·li
en beryllium
es berilio
fr béryllium
it berillio
de Beryllium

Be

ca berkeli
en berkelium
es berkelio
fr berkélium
it berkelio
de Berkelium

Bk

ca bismut
en bismuth
es bismuto
fr bismuth
it bismuto
de Bismut

Bi

ca bohri
en bohrium
es bohrio
fr bohrium
it bohrio
de Bohrium

Bh

ca bor
en boron
es boro
fr bore
it boro
de Bor

B

ca brom
en bromine
es bromo
fr brome
it bromo
de Brom

Br

ca cadmi
en cadmium
es cadmio
fr cadmium
it cadmio
de Cadmium

Cd

ca calci
en calcium
es calcio
fr calcium
it calcio
de Calcium

Ca

ca californi
en californium
es californio
it californio
de Californium

Cf

ca carboni
en carbon
es carbono
fr carbone
it carbonio
de Kohlenstoff

C

ca ceri
en cerium
es cerio
fr cérium
it cerio
de Cer

Ce

ca cesi
en caesium
fr césium
it cesio
de Cäsium

Cs

ca clor
en chlorine
es cloro
fr chlore
it cloro
de Chlor

Cl

ca cobalt
en cobalt
es cobalto
fr cobalt
it cobalto
de Cobalt

Co

ca coure
en copper
es cobre
fr cuivre
it rame
de Kupfer

Cu

ca criptó
en krypton
es kriptón
fr krypton
it cripto
de Krypton

Kr

ca crom
en chromium
es cromo
fr chrome
it cromo
de Chrom

Cr

ca curi
en curium
es curio
fr curium
it curio
de Curium

Cm

ca disprosi
en dysprosium
es disprosio
fr dysprosium
it disprosio
de Dysprosium

Dy

ca dubni
en dubnium
es dubnio
fr dubnium
it dubnio
de Dubnium

Db

ca einsteini
en einsteinium
es einsteinio
fr einsteinium
it einsteinio
de Einsteinium

Es

ca erbi
en erbium
es erbio
fr erbium
it erbio
de Erbium

Er

ca escandi
en scandium
es escandio
fr scandium
it scandio
de Scandium

Sc

ca estany
en tin
es estaño
fr étain
it stagno
de Zinn

Sn

ca estronci
en strontium
es estroncio
fr strontium
it stronzio
de Strontium

Sr

ca europi
en europium
es europio
fr europium
it europio
de Europium

Eu

ca fermi
en fermium
es fermio
fr fermium
it fermio
de Fermium

Fm

ca ferro
en iron
es hierro
fr fer
it ferro
de Eisen

Fe

ca fluor
en fluorine
es flúor
fr fluor
it fluoro
de Fluor

F

ca fòsfor
en phosphorus
es fósforo
fr phosphore
it fosforo
de Phosphor

P

ca franci
en francium
es francio
fr francium
it francio
de Francium

Fr

ca gadolini
en gadolinium
es gadolinio
fr gadolinium
it gadolinio
de Gadolinium

Gd

ca gal·li
en gallium
es galio
fr gallium
it gallio
de Gallium

Ga

ca germani
en germanium
es germanio
fr germanium
it germanio
de Germanium

Ge

ca hafni
en hafnium
es hafnio
fr hafnium
it afnio
de Hafnium

Hf

ca hassi
en hassium
es hassio
fr hassium
it hassio
de Hassium

Hs

ca heli
en helium
es helio
it elio
de Helium

He

ca hidrogen
en hydrogen
es hidrógeno
fr hydrogène
it idrogeno
de Wasserstoff

H

ca holmi
en holmium
es holmio
fr holmium
it olmio
de Holmium

Ho

ca indi
en indium
es indio
fr indium
it indio
de Indium

In

ca iode
en iodine
es yodo
fr iode
it iodio
de Iod

I

ca iridi
en iridium
es iridio
fr iridium
it iridio
de Iridium

Ir

ca iterbi
en ytterbium
es yterbio
fr ytterbium
it itterbio
de Ytterbium

Yb

ca itri
en yttrium
es ytrio
fr yttrium
it ittrio
de Yttrium

Y

ca lantani
en lanthanum
es lantano
fr lanthane
it lantanio
de Lanthan

La

ca laurenci
en lawrencium
es lawrencio
fr lawrencium
it lawrentio
de Lawrencium

Lr

ca liti
en lithium
es litio
fr lithium
it litio
de Lithium

Li

ca luteci
en lutetium
fr lutécium
it lutezio
de Lutetium

Lu

ca magnesi
en magnesium
es magnesio
fr magnésium
it magnesio
de Magnesium

Mg

ca manganès
en manganese
es manganeso
fr manganèse
it manganese
de Mangan

Mn

ca meitneri
en meitnerium
es meitnerio
fr meitnerium
it meitnerio
de Meitnerium

Mt

ca mendelevi
en mendelevium
es mendelevio
fr mendélévium
it mendelevio
de Mendelevium

Md

ca mercuri
en mercury
es mercurio
fr mercure
it mercurio
de Quecksilber

Hg

ca molibdè
en molybdenum
es molibdeno
fr molybdène
it molibdeno
de Molybd än

Mo

ca neó
en neon
es neón
fr néon
it neo
de Neon

Ne

ca neodimi
en neodymium
es neodimio
fr néodyme
it neodimio
de Neodym

Nd

ca neptuni
en neptunium
es neptunio
fr neptunium
it nettunio
de Neptunium

Np

ca niobi
en niobium
es niobio
fr niobium
it niobio
de Niob

Nb

ca níquel
en nickel
es niquel
fr nickel
it nichel
de Nickel

Ni

ca nitrogen
en nitrogen
es nitrógeno
fr azote
it azoto
de Stickstoff

N

ca nobeli
en nobelium
es nobelio
fr nobélium
it nobelio
de Nobelium

No

ca or
en gold
es oro
fr or
it oro
de Gold

Au

ca osmi
en osmium
es osmio
fr osmium
it osmio
de Osmium

Os

ca oxigen
en oxygen
es oxígeno
fr oxygène
it ossigeno
de Sauerstoff

O

ca pal·ladi
en palladium
es paladio
fr palladium
it palladio
de Palladium

Pd

ca platí
en platinum
es platino
fr platine
it platino
de Platin

Pt

ca plom
en lead
es plomo
fr plomb
it piombo
de Blei

Pb

ca plutoni
en plutonium
es plutonio
fr plutonium
it plutonio
de Plutonium

Pu

ca poloni
en polonium
es polonio
fr polonium
it polonio
de Polonium

Po

ca potassi
en potassium
es potasio
fr potassium
it potassio
de Kalium

K

ca praseodimi
en praseodymium
es praseodimio
fr praséodyme
it praseodimio
de Praseodym

 

Pr

ca prometi
en promethium
es prometio
fr prométhium
it prometio
de Promethium

Pm

ca protoactini
en protactinium
es protactinio
fr protactinium
it protoattinio
de Protactinium

Pa

ca radi
en radium
es radio
fr radium
it radio
de Radium

Ra

ca radó
en radon
es radón
fr radon
it radon
de Radon

Rn

ca reni
en rhenium
es renio
fr rhénium
it renio
de Rhenium

Re

ca rodi
en rhodium
es rodio
fr rhodium
it rodio
de Rhodium

Rh

ca rubidi
en rubidium
es rubidio
fr rubidium
it rubidio
de Rubidium

Rb

ca ruteni
en ruthenium
es rutenio
fr ruthénium
it rutenio
de Ruthenium

Ru

ca rutherfordi
en rutherfordium
es rutherfordio
fr rutherfordium
it rutherfordio
de Rutherfordium

Rf

ca samari
en samarium
es samario
fr samarium
it samario
de Samarium

Sm

ca seaborgi
en seaborgium
es seaborgio
fr seaborgium
it seaborgio
de Seaborgium

Sg

ca seleni
en selenium
es selenio
fr sélénium
it selenio
de Selen

Se

ca silici
en silicon
es silicio
fr silicium
it silicio
de Silicium

Si

ca sodi
en sodium
es sodio
fr sodium
it sodio
de Natrium

Na

ca sofre
en sulphur
es azufre
fr soufre
it solfo
de Schwefel

S

ca tal·li
en thallium
es talio
fr thallium
it tallio
de Thallium

Tl

ca tàntal
en tantalum
es tántalo
fr tantale
it tantalio
de Tantal

Ta

ca tecneci
en technetium
es tecnecio
fr technétium
it tecneto
de Technetium

Tc

ca tel·luri
en tellurium
es teluro
fr tellure
it tellurio
de Tellur

Te

ca terbi
en terbium
es terbio
fr terbium
it terbio
de Terbium

Tb

ca titani
en titanium
es titanio
fr titane
it titanio
de Titan

Ti

ca tori
en thorium
es torio
fr thorium
it torio
de Thorium

Th

ca tuli
en thulium
es tulio
fr thulium
it tulio
de Thulium

Tm

ca tungstè
en tungsten
es tungsteno ; wolframio
fr tungstène
it tungsteno ; wolframio
de Wolfram

W

ca ununbi
en ununbium
es ununbio
fr ununbium
it ununbio
de Ununbium

Uub

ca ununnili
en ununnilium
es ununnilio
fr ununnilium
it ununnilio
de Ununnilium

Uun

ca unununi
en unununium
es unununio
fr unununium
it unununio
de Unununium

Uuu

ca urani
en uranium
es uranio
fr uranium
it uranio
de Uran

U

ca vanadi
en vanadium
es vanadio
fr vanadium
it vanadio
de Vanadium

V

ca xenó
en xenon
es xenón
fr xénon
it xeno
de Xenon

Xe

ca zinc
en zinc
es cinc
fr zinc
it zinco
de Zink

Zn

ca zirconi
en zirconium
es circonio
fr zirconium
it zirconio
de Zirconium

Zr