Jornades del Gabinet d'Onomàstica

Actuals

**Nota per a ponents i comunicants*: els certificats d'assistència i presentació de comunicació, així com els de coordinació de sessió, s'enviaran a les persones interessades per correu postal, ordinari, després del congrés.

Anteriors