XXVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia

5 d’octubre de 2018, Costa Nord (Valldemossa)

Oferim gratuïtament un autocar per al trasllat a Valldemossa que sortirà de Son Lledó, campus universitari.
L’horari de l’autocar serà el mateix que el de les activitats.

Programa de la XXVIII Jornada d'Antroponímia i Toponímia 2018 (enllaç desplegable)

Programa

 

 • 9 h
  • Recepció dels assistents

 • 9.30 h
  • Inauguració de la jornada a càrrec de les autoritats

 • 10-10.45 h
  • Conferència inaugural «Topofílies toponímiques: la percepció de la llum, els colors i la contemplació panoràmica de la bellesa del paisatge», a càrrec del doctor Antoni Ordinas, Departament de Geografia de la Universitat de la UIB

 • 10.45-11.15 h
  • Pausa i cafè

 • 11.15-12.30 h
  • Presentació de comunicacions

  • a) Toponímia. Aspectes històrics

  • «El futur de l’onomàstica. Algunes idees, constatacions, propostes i suggeriments per a una renovació creativa de l’activisme onomàstic», a càrrec de Joan Tort et al.

  • «Topònims mossàrabs de les Illes Balears», a càrrec de Mateu Morro Marcé

  • «Els topònims geoturístics als Països Catalans», a càrrec de Dídac Martorell Paquier

  • «Aportació a la microtoponímia de la possessió de Son Miralles, olim la Torrassa (Llorito)», a càrrec d’Andreu Ramis Puig-gròs i Antoni Ginard Bujosa

  • «Deu topònims misteriosos de Calvià», a càrrec de Josep Noguerol i Mulet

  • «La toponímia urbana interior de Son Sunyer (es Pil·larí i ses Cadenes): història i etimologies populars», a càrrec de Dídac Martorell Paquier

 • 12.30-12.45 h
  • Torn de preguntes sobre les comunicacions presentades

 • 12.45-13.45 h
  • Presentació de comunicacions

  • a) Toponímia. Aspectes geogràfics

  • «Els noms dels vèrtexs geodèsics de les Illes Balears: denominació, relació amb la toponímia existent i proposta de normalització», a càrrec de M. Eulàlia Fons Carbonell

  • «Acotacions a alguns topònims de sa Indioteria», a càrrec d’Antoni Ginard Bujosa

  • «Hidronímia al terme de Binissalem (Mallorca)», a càrrec de Gabriel Alomar Garau i Julio Cantos Gázquez

  • b) Toponímia. Aspectes normatius

  • «Sobre la situació de la toponímia oficial a les Illes Balears: el nomenclàtor de toponímia de Menorca i el futur nomenclàtor geogràfic de les Illes Balears», a càrrec de M. Eulàlia Fons Carbonell i Xavier Gomila Pons

 • 13.45-14 h
  • Torn de preguntes sobre les comunicacions presentades

 • 14-14.15 h
  • Cloenda de les comunicacions

 • 14.30 h
  • Dinar (opcional)

 • 16 h
  • Passeig als orígens de Valldemossa, a càrrec de Nicolau Cañellas Serrano

 

Formulari d'inscripció

Us hi podeu inscriure fins al dia 21 de setembre a través del formulari següent:

(Els camps marcats amb * són obligatoris)

Dades del  sol·licitant 

*  
 
(sortida des del campus universitari, Son Lledó)

 (pròximament us indicarem els preus dels menús)

Procedència

 

 

    


En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.


Seu Costa Nord

 

Flyer Jornada

 

logo dgpoling

logo SL