Direcció

Nom Telèfon Ubicació Funció
M. Magdalena Ramon Andreu - directora 3100 Son Lledó Direcció del servei

Planificació lingüística

Nom Telèfon Ubicació Funció
Robles, Cristina - tècnica 3015 Son Lledó Certificats de català: exàmens del Servei Lingüístic. Certificats d'idiomes (anglès, alemany i francès): exàmens CertiUni-BULATS. Informació sobre equivalències i homologacions de certificats de català i d'idiomes. Informació sobre els cursos de català i d'idiomes del Servei Lingüístic.

Àrea d'idiomes moderns

Nom Telèfon Ubicació Funció
Camps, Gabriel - cap d'àrea 3063 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Coordinació tècnica dels cursos. Administrador del web del Servei Lingüístic.
Amengual, Jordi - professor de Català 9511 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Professor de Català.
Alcover, Carme - professora d'Alemany 9965 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Professora d'Alemany.
Molina, Juan Ramón - professor d'Anglès 2824 Son Lledó - Dependències del Servei Lingüístic Professor d'Anglès.
Mosblack, Daniel John - professor d'Anglès 9957 Son Lledó Traducció a l'anglès de documents institucionals i administratius i professor d'Anglès

Àrea de llengua catalana

Nom Telèfon Ubicació Funció
Cuyàs, Marta - cap d'àrea de correcció 3072 Son Lledó Coordinació de les correccions. Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques.
Calafat, Antònia M. - tècnica de correcció 3073 Son Lledó Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques. Responsable de Qualitat.
Ramon, M. Magdalena - tècnica de terminologia 3062 Son Lledó Consultes terminològiques. Difondre la terminologia normalitzada. Canalitzar la normalització de termes.
Latorre, Francisca - tècnica d'onomàstica 2717 Son Lledó Consultes de toponímia i antroponímia. Difondre la toponímia i l'antroponímia normalitzada. Canalitzar la normalització toponímica i antroponímica (noms de pila i cognoms). Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns).

Suport administratiu

Nom Telèfon Ubicació Funció
Llompart Rigo, Enrique - cap de negociat 971 25 95 48 Son Lledó Suport administratiu. Gestió de matrícules. Informació general dels cursos. Comptabilitat. Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns).

Avís legal

Les dades i adreces de correu electrònic de la UIB que són objecte de publicació en aquest directori tenen exclusivament finalitats administratives i de suport a la docència i a la recerca; el seu ús per a qualsevol finalitat diferent de l'especificada, i més concretament per a finalitats comercials o enviament de correu brossa, serà contrari a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.