Estructura i personal

Avís legal: les dades i adreces de correu electrònic de la UIB que són objecte de publicació en aquest directori tenen exclusivament finalitats administratives i de suport a la docència i a la recerca; el seu ús per a qualsevol finalitat diferent de l'especificada, i més concretament per a finalitats comercials o enviament de correu brossa, serà contrari a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Direcció
  2. Planificació lingüística
  3. Àrea d'idiomes moderns
  4. Àrea de llengua catalana
  5. Suport administratiu

Direcció

Nom Telèfon Ubicació Funció
M. Magdalena Ramon Andreu - directora 3100 Son Lledó Direcció del servei

Planificació lingüística

Nom Telèfon Ubicació Funció
Robles, Cristina - tècnica 3015 Son Lledó Certificats de català: exàmens del Servei Lingüístic. Certificats d'idiomes (anglès, alemany i francès): exàmens CertiUni-BULATS. Informació sobre equivalències i homologacions de certificats de català i d'idiomes. Informació sobre els cursos de català i d'idiomes del Servei Lingüístic.

Àrea d'idiomes moderns

Nom Telèfon Ubicació Funció
Camps, Gabriel - cap d'àrea 3063 Beatriu de Pinós - Despatx de professors d'Idiomes Coordinació tècnica dels cursos. Administrador del web i responsable de qualitat del Servei Lingüístic.
Amengual, Jordi - professor de Català 9511 Beatriu de Pinós - Despatx de professors d'Idiomes Professor de Català.
Alcover, Carme - professora d'Alemany 9965 Beatriu de Pinós - Despatx de professors d'Idiomes Professora d'Alemany.
Molina, Juan Ramón - professor d'Anglès 2824 Beatriu de Pinós - Despatx de professors d'Idiomes Professor d'Anglès.
Polo, Marisel - professora de Francès 3126 Beatriu de Pinós - Despatx de professors d'Idiomes Professora de Francès.
Mosblack, Daniel John - tècnic en llengua anglesa 9957 Son Lledó Traducció a l'anglès de documents institucionals i administratius.

Àrea de llengua catalana

Nom Telèfon Ubicació Funció
Cuyàs, Marta - cap d'àrea de correcció 3072 Son Lledó Coordinació de les correccions. Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques.
Calafat, Antònia M. - tècnica de correcció 3073 Son Lledó Correcció de documents institucionals i administratius. Consultes lingüístiques.
Ramon, M. Magdalena - tècnica de terminologia 3062 Son Lledó Consultes terminològiques. Difondre la terminologia normalitzada. Canalitzar la normalització de termes.
Latorre, Francisca - tècnica d'onomàstica 2717 Son Lledó Consultes de toponímia i antroponímia. Difondre la toponímia i l'antroponímia normalitzada. Canalitzar la normalització toponímica i antroponímica (noms de pila i cognoms). Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns).

Suport administratiu

Nom Telèfon Ubicació Funció
Llompart Rigo, Enrique - cap de negociat 971 25 95 48 Son Lledó Suport administratiu. Gestió de matrícules. Informació general dels cursos. Comptabilitat. Gestió de traduccions i correccions (castellà i idiomes moderns).