CERTIUNI-BULATS llengua anglesa

  logo nou SL UIB 72p LOGOCERTIUNI LOGOCRUE

La UIB us permet, mitjançant CERTIUNI (amb el vistiplau de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE), acreditar-vos en el nou Marc europeu comú de referència (MECR) de les llengües.

Les proves es fan mitjançant el sistema BULATS, sistema en línia d'avaluació que permet de forma ràpida, fiable i econòmica avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives: comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita. (<https://www.fundacioncertiuni.com/bulats>)

Els tests BULATS tenen la garantia d'organismes experts en avaluació lingüística de llengües estrangeres:

- Anglès: Universitat de Cambridge 

Calendari de proves del curs 2017-18

—   20 d’octubre de 2017

—   10 de novembre de 2017

—   2 de febrer de 2018

—   9 de març de 2018

—   4 de maig de 2018

—   29 de juny de 2018


Horari de les proves
De les 10 a les 14 hores.
Us convocarem a una hora determinada dins aquesta franja horària segons de quines destreses us examineu.

Lloc
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5.

Preu (IVA inclòs):

 • Comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita105,27 euros
  •  
 • Comprensió auditiva i lectora
  • 44,77 euros
 • Expressió oral
  • 56,87 euros
 • Expressió escrita
  • 56,87 euros

Procediment d’inscripció
1. Inscriviu-vos a: https://www.fundacioncertiuni.com/jornadas-de-certificacion. Pensau a indicar la UIB com la universitat d'origen. El procediment d’inscripció no finalitza fins al moment en què CERTIUNI rep la confirmació del pagament. Per tant, la data límit d’inscripció fa referència a la data límit de recepció del pagament a la prova. CERTIUNI certifica que el pagament mitjançant targeta bancària és plataforma segura.

2. Una vegada confirmada la inscripció per CERTIUNI, cal que envieu un missatge electrònic a idiomes.sl@uib.cat amb l'assumpte «Dades inscripció CERTIUNI» i la informació següent:

- Nom i cognoms.
- Habilitats lingüístiques de les quals us examinareu (les quatre habilitats, comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita).

3. Durant la mateixa setmana de l’examen rebreu un missatge de correu electrònic en què us convocarem en una aula i hora determinades.

Certificacions

La UIB us lliurarà els certificats de la vostra avaluació. Els certificats els expedeix CERTIUNI. Són certificats oficials i tenen validesa en tot el territori europeu.