CERTIUNI - CRUE

  logo nou SL UIB 72p certiuni crue

  

La UIB us permet, mitjançant CERTIUNI (amb el vistiplau de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE), acreditar-vos en el nou Marc europeu comú de referència (MECR) de les llengües.

Les proves es fan mitjançant el sistema BULATS, sistema en línia d’avaluació que permet de forma ràpida, fiable i econòmica avaluar el nivell de domini de les diverses habilitats comunicatives de les llengües següents:

- Anglès: comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita
- Francès: comprensió auditiva i lectora 
- Alemany: comprensió auditiva i lectora

 

Els tests BULATS tenen la garantia de tres organismes experts en avaluació lingüística de llengües estrangeres:

- Anglès: Universitat de Cambridge 
- Francès: Alliance Française 
- Alemany: Goethe Institut


Calendari de proves del curs 2016-17

23 de setembre, 21 d'octubre, 4 de novembre, 18 de novembre i 16 de desembre de 2016.
27 de gener, 17 de febrer, 10 de març, 24 de març, 28 d'abril, 26 de maig i 23 de juny de 2017.


Horari de les proves
De les 9 a les 14 hores.

Lloc
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5.


Preu (IVA inclòs):

 • Comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita (anglès)105,27 euros
  •  
 • Comprensió auditiva i lectora (anglès, francès, alemany)
  • 44,77 euros
 • Expressió oral (anglès)
  • 56,87 euros
 • Expressió escrita (anglès)
  • 56,87 euros

Procediment d’inscripció
1.Inscriviu-vos a: http://www.certiuni-crue.org/contents/events/. Pensau a indicar la UIB com la universitat d'origen. El procediment d’inscripció no finalitza fins al moment en què CERTIUNI rep la confirmació del pagament. Per tant, la data límit d’inscripció fa referència a la data límit de recepció del pagament a la prova. CERTIUNI certifica que el pagament mitjançant targeta bancària és plataforma segura.

2.Una vegada confirmada la inscripció per CERTIUNI, cal que envieu un missatge electrònic a idiomes.sl@uib.cat amb l’assumpte «Dades inscripció CERTIUNI» i la informació següent:

- Nom i cognoms
- Llengua a la qual us heu inscrit
- En cas de fer la prova d’anglès, habilitats lingüístiques de les quals us examinareu (les quatre habilitats, comprensió auditiva i lectora, expressió oral, expressió escrita).

Certificacions

 

La UIB us lliurarà els certificats de la vostra avaluació. Els certificats els expedeix CERTIUNI. Són certificats oficials i tenen validesa en tot el territori europeu.