Formulari d'inscripció a les proves de nivell (setembre de 2017)

Aquestes proves de nivell únicament són vàlides per inscriure's als cursos del Servei Lingüístic. L'alumne no rebrà cap certificat una vegada feta aquesta prova.


Alemany: 1 prova

  • 18 de setembre de 2017 de les 10 a les 12 h (Aula SAL07, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)

Anglès: 2 proves:

  • Primera prova: 15 de setembre de 2017 de les les 10 a les 13 h (Aula SAL05a, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)
  • Segona prova: 29 de setembre de 2017 de les 10 a les 13 h (Aules SAL05a i SAL05b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda)

Francès : pendent


Només us podeu presentar a una sola de les proves de nivell; en cap cas, a més d'una del mateix idioma.

Indicau a continuació la prova de nivell a la qual us inscriviu:

 

 

ATENCIÓ: L'alumne s'ha de presentar al lloc i l'hora indicats a la convocatòria corresponent.

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.