Proves de nivell d'idiomes moderns per al curs 2018-19

Proves de nivell

Alemany

18 de setembre de 2018 de 10h a 12h

*Anglès

Primera prova: 14 de setembre de 2018 de 10h a 13h

Segona prova: dia per determinar de setembre de 2018 de 10h a 13h

(*Els candidats només poden presentar-se a una de les dues proves lliures. En cap cas es podran realitzar ambdues.)