Proves de llengua catalana. Calendari per al 2016

COMPLET

Termini d’inscripció a la prova lliure de nivell C1 de llengua catalana: del dia 25 d’abril al dia 25 de maig de 2016. Places limitades.

 

Preu: 40 euros (UIB); 60 euros (externs)

Lloc: aula B11 (74) de l'edifici Guillem Cifre de Colonya (campus universitari)

 

Important:

a) Només podran fer la prova oral les persones que hagin superat la prova escrita.

b) Tots els resultats es publicaran a la pàgina principal del web <slg.uib.cat>.

c) Les revisions de qualsevol part d’aquesta prova s’han de sol·licitar durant els terminis establerts i per telèfon al 971 17 27 17. S’assignarà dia i hora per a cada revisió.


C1

Prova escrita: 30 de maig, a les 9.00 hores.

Resultats provisionals de la prova escrita: 10 de juny

Termini per sol·licitar revisió de la prova escrita: del dia 13 al dia 14 de juny

Resultats definitius de la prova escrita: dia 17 de juny 

Prova oral: dies 20 i 21 de juny

Resultats provisionals de la prova oral: dia 22 de juny

Termini per sol·licitar revisió de la prova oral: del dia 22 al dia 23 de juny

Resultats definitius de les proves escrita i oral: dia 27 de juny


 

Inscripció i matrícula
1. Heu d’informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17).
2. Heu de formalitzar el pagament corresponent:
Al compte corrent de BMN «Sa Nostra» (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078; heu d’indicar el nom de la prova (Prova de llengua catalana 2016) i el de la persona interessada.
3. MATRÍCULA NOMÉS PRESENCIAL. Heu de presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:

  • Inscripció en format pdf per descarregar
  • Còpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés
  • Fotocòpia del DNI

 

4. El procediment d'inscripció no acaba fins que no s’ha presentat tota la documentació requerida.
5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula al Servei Lingüístic fins a una setmana abans de la data de la prova escrita. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:


a) Malaltia greu justificada.
b) Situació de discapacitat sobrevinguda.
c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
e) Denegació del visat.