Exàmens lliures d'idiomes moderns 2017-18

Llista de notes dels exàmens lliures d'Anglès B1 i B2 2018

(amb indicació de lloc i data de recollida de certificats)

Llista de notes dels exàmens lliures de Francès B1 2018

(amb indicació de lloc i data de recollida de certificats)

Llista d'admesos als exàmens lliures d'idiomes moderns 2018

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/

Alemany

Aula: SAL01a, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Alemany A1 (escrit)
10 de juliol de 2018 de 9 a 11 h

Alemany A2 (escrit)
10 de juliol de 2018 de 9 a 11 h

Alemany B1 (escrit)
10 de juliol de 2018 de 9 a 11 h

Examen oral del tres nivells: a partir de les 11.30 h del dia 10 de juliol de 2018

Anglès

Aula: SAL01a, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Examen escrit: dia 19 de juliol. Examen oral: dia 20 de juliol

Anglès A2 (escrit)    

19 de juliol de 2018 de 10 a 13 h      

Anglès B1 (escrit)    

19 de juliol de 2018 de 10 a 13 h

Anglès B2 (escrit)    

19 de juliol de 2018 de 10 a 13 h

Examen oral dels tres nivells: 20 de juliol de 2018 de 9 a 19 h. Els candidats es dividiran en franges de 10 o 15 minuts, per nivell i per ordre alfabètic; aquesta distribució els serà comunicada el mateix dia de la part escrita.

Francès

Aules: SAL05a i SAL05b, edifici Antoni M. Alcover i Sureda

Francès B1 (escrit)    

19 de juliol de 2018 de 9 a 11 h (escrit)

19 de juliol de 2018 d'11.30 a 13.30 h (oral)