Exàmens lliures d'idiomes moderns 2016-17

Termini d’inscripció a les proves lliures d'idiomes moderns: del dia 3 al 14 de juliol de 2017. Places limitades.

Preu: 60 euros

Inscripció:

  1. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  2. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (a l'atenció d'Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
  3. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Dates dels exàmens lliures

Alemany

Lloc: Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aula SAL06

Alemany A1 (escrit) 
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00

Alemany A2 (escrit) 
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h

Alemany B1 (escrit) 
19 de juliol de 2017 de 9h a 11.00h

Examen oral del tres nivells: a partir de les 11.30 h del dia 19 de juliol de 2017

Anglès

Lloc: Edifici Antoni M. Alcover i Sureda, aules SAL05a i SAL05b

Anglès A2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h

Anglès B1 (escrit)           

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h

Anglès B2 (escrit)            

20 de juliol de 2017 de 10h a 12.30h

Examen oral dels tres nivells: 21 de juliol de 2017 de 9h a 14h. Lloc: Edifici Antoni M. Alcover, aula SAL06. Els candidats es dividiran en franges de 10 o 15 minuts, per nivell i per ordre alfabètic; aquesta distribució els serà comunicada el mateix dia de la part escrita.

Francès

Francès A1

Pendent

Francès A2

Pendent           

Francès B1

Pendent        

Francès B2

Pendent