Exàmens lliures de llengua catalana

Examen lliure de Català C1 NOU

MATRÍCULA TANCADA

Termini d’inscripció a l'examen lliure de nivell C1 de llengua catalana: del dia 3 al 28 d’abril de 2017. Places limitades.

Dates de matrícula: del 3 al 28 d’abril (del 13 al 23 d’abril tenim tancat per vacances)

Preus:

  • UIB (PAS, PDI i alumnes): 40 euros.
  • Externs: 60 euros.

Inscripció:

  1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
  2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
  3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d’ingressar l’import de la matrícula.
  4. Teniu (2) dos dies per fer l’ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.

Informació dels exàmens

Examen escrit

divendres 5 de maig a les 9.30 a 13.30 hores.

Lloc i aula de l'examen escrit

aula A13, edifici Guillem Cifre de Colonya.

Examen oral

dimecres 31 de maig. Pendent d'assignar hora.

Lloc i aula de l'examen oral

aula A11, edifici Guillem Cifre de Colonya.