Cursos d'estiu 2016

Inscripcions

Termini de matrícula: de l'1 al 23 de juny de 2016.

Llavors, per formalitzar la inscripció cal:

1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 27 17 o al 971 25 95 48) o al correu enrique.llompart@uib.es.

2. Formalitzar el pagament corresponent:

  • Al compte corrent de BMN "Sa Nostra" (IBAN ES23) 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

3. MATRÍCULA NOMÉS PRESENCIAL. Presentar als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 

  • Inscripció en format pdf per descarregar
  • Còpia de l'imprès de la transferència o de l'ingrés
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificació bancària de titularitat, per part de la persona que es matricula, d'un compte corrent (document necessari en cas d'anul·lació del curs i devolució d'ofici de l'import de la matrícula).

4. El procediment d'inscripció no finalitza fins a la presentació de tota la documentació requerida.

5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:

a) Malaltia greu justificada.

b) Situació de discapacitat sobrevinguda.

c) Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.

d) Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.

e) Denegació del visat.

f) Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

 6. Els cursos, llevat del Català C1, podran ser anul·lats si no tenen un nombre mínim de persones matriculades.


Cursos

 

Curs de català de nivell C1 intensiu (COMPLET)

Dates

del 4 al 28 de juliol

Horari i aula

de 9 a 14 hores, de dilluns a dijous. Edifici Mateu Orfila, aula A10

Durada

120 hores (80 hores presencials i 40 treball autònom).

Per tal d'obtenir un certificat d'assistència i tenir dret a l'examen, cal assistir a un 80% de les classes.

Coneixements previs

convé tenir acreditat el nivell anterior (B2).

Professor

Jordi Amengual

Preu per al PAS, PDI i personal dels instituts de recerca adscrits

80 euros

Preu per als alumnes

130 euros

Preu extern

186 euros

 

 

Curs d'anglès de nivell B1 intensiu (Places limitades) 

Prova de nivell 30/05/2016 a les 9:15 SAL 02B Ed. Antoni Maria i Alcover

Dates

de l’1 al 29 de juliol

Horari i aula

de 9 a 13 hores (diari). Edifici Guillem Colom Casasnovas, aula A18

Durada

120 hores (80 hores presencials i 40 treball autònom)

Per tal d'obtenir un certificat d'assistència i tenir dret a l'examen, cal assistir a un 80% de les classes.

Coneixements previs

s’ha d’acreditar el nivell anterior (A2) o superar una prova de nivell.

Professora

Andrea Monzani

Preu UIB

163 euros (alumnes, PAS, PDI i personal dels instituts de recerca adscrits)

Preu extern

218 euros

Programa

Descarregar

 

Curs d'anglès pràctic (per desenvolupar les habilitats comunicatives, places limitades)

Dates

del 18 al 29 de juliol

Horari i aula

de 9 a 12 hores (diari), edifici Guillem Colom Casasnovas, aula A19

Durada

30 hores

Coneixements previs

convé tenir nocions d’anglès equivalents als nivells B1/B2.

Professor

Daniel Mosblack

Preu UIB

61 euros (alumnes, PAS, PDI i personal dels instituts de recerca adscrits)

Preu extern

82 euros