Informació global de tots els cursos

Per aprovar un curs cal haver assistit al 80 per cent de les classes i superar l'examen final, que tindrà dues convocatòries, una el maig i una altra el setembre. L'examen final té una part escrita i una part oral. També hi haurà altres tasques, segons idioma i nivell, que determinarà el professor. El Servei Lingüístic atorga un Certificat d’Aprofitament als alumnes que superin un determinat nivell o un Certificat d'Assistència en el cas corresponent. Els alumnes interessats podran en cas de superar el curs de l’idioma escollit, sol·licitar la concessió de crèdits de lliure configuració.

 

  1. Calendari d’exàmens: convocatòries de maig 2014 i setembre 2014

  2. Matrícula dels exàmens lliures de setembre de 2014

  3. Proves de nivell de setembre de 2014 (per al curs 2014-2015)

  4. Exàmens lliures del curs 2013-2014

  5. Taula de cursos oferts, coneixements previs exigits, grups i horaris.

 

CURS 2013-2014

1. Calendari d’exàmens oficials del curs 2013-2014

 

Convocatòria de maig de 2014

Els exàmens d'idiomes del Servei Lingüístic cauen dins el període lectiu establert per la Universitat i per tant no interfereixen amb el calendari dels exàmens dels departaments. (Acord normatiu núm. 10532, FOU núm. 379, de 15 de febrer de 2013.)


Alemany A1:
Grup 1: 26 i 28 de maig, a les 15 h
Grup 2: 27 i 29 de maig, a les 11 h
Grup 3: 30 de maig a les 10 h

Alemany A2: Grup 1: 27 i 29 de maig, a les 13 h

Alemany B1: Grup 1: 26 i 28 de maig, a les 13 h

Lloc: Aulari, àrea d’idiomes moderns

 

Anglès A2
Grup 1:

Escrit: 21 de maig a les 9 h
Expressió oral: 26 i 28 de maig

Grup 2:

Escrit: 22 de maig a les 9 h
Expressió oral: 27 i 29 de maig

Anglès B1
Grup 1:

Escrit: 21 de maig a les 11 h
Expressió oral: 26 i 28 de maig

Grup 2:

Escrit: 22 de maig a les 11 h
Expressió oral: 27 i 29 de maig

Grup 3:

Escrit: 21 de maig a les 15 h
Expressió oral: 26 i 28 de maig

Anglès B2:
Grup 1:

Escrit: 21 de maig a les 13 h
Expressió oral: 26 i 28 de maig

Grup 2:

Escrit: 22 de maig a les 13 h
Expressió oral: 27 i 29 de maig

Lloc: Aulari, àrea d'idiomes moderns

 

Francès A1

Grup 1: 29 de maig a les 15 h

Francès A2
Grup 1: 28 de maig a les 13 h

Francès B1

Grup 1: 27 de maig a les 13 h

Francès B2

Grup 1: 26 de maig a les 11 h

Lloc: Aulari, àrea d'idiomes moderns

 

 

Convocatòria de setembre de 2014 (recuperació dels suspesos per juny)

*SALXX fa referència a les aules de l'edifici de Postgrau Antoni M. Alcover i Sureda

Alemany A1: Grup 1, 2, 3: 3 de setembre, de 9 a 11 h. SAL07

Alemany A2: Grup 1: 4 de setembre, de 9 a 11 h. SAL07

Alemany B1:Grup 1: 5 de setembre, de 9 a 11 h. SAL07

 

Anglès A2: 10 de setembre, de 9 a 11 h. SAL07

Anglès B1: 10 de setembre, de 13 a 15 h. SAL07

Anglès B2: 11 de setembre, de 9 a 11 h. SAL07
Anglès C1: 11 de setembre, de 9 a 11 h. SAL04a

 

Francès A1: 2 de setembre, de 9 a 11 h. SAL06

Francès A2: 1 de setembre, de 13 a 15 h. SAL06

Francès B1: 2 de setembre, de 13 a 15 h. SAL06

Francès B2: 1 de setembre, de 9 a 11 h. SAL06


 

2. Matrícula dels exàmens lliures de setembre de 2014

Dates: 1a quinzena de setembre de 2014 (de l'1 al 15 de setembre de 2014)

Lloc: Serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó).
       Correu electrònic: antonia.garau@uib.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores

 


 

3. Proves de nivell de setembre de 2014 (per al curs 2014-2015)

Alemany: 17 de setembre, de 9 a 11 h. SAL06

Anglès: 16 de setembre, de 10 a 12 h. Aula 1 de l'edifici Ramon Llull

Francès: 18 de setembre, de 10 a 12 h. SAL06

 


 

4. Exàmens lliures del curs 2013-2014. Del 19 de setembre al 26 de setembre de 2014

Alemany A1: 22 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Alemany A2: 23 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Alemany B1: 23 de setembre de  2014, de 12 a 14 h. SAL06

Anglès A2: 24 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Anglès B1: 25 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Anglès B2: 26 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Francès A1: 19 de setembre de  2014, de 9 a 11 h. SAL06

Francès A2: 22 de setembre de  2014, de 12 a 14 h. SAL06

Francès B1: 24 de setembre de  2014, de 13 a 15 h. SAL06

Francès B2: 22 de setembre de  2014, a les 16 h. SAL06

 


 

5. Àrea d'idiomes moderns: oferta dels cursos de 2013-2014 

Idioma i nivell

Hores

Crèdits

Coneixements previs exigits

Grups i horaris

Alemany A1

100/110

 

Cap

Gr 1: dl i dc, 15-17 h
Gr 2: dm i dj, 11-13 h
Gr 3: dv, 10-14 h

Alemany A2

 

 

Prova de nivell del SL
Alemany de batxillerat
Alemany A1 del SL

Bàsic 1 de l’EOI
Primer curs de l'EOI (pla antic)
Start Deutsch I (GI)

Acreditació Certiuni

Gr 1:

dm i dj, 13-15 h

Alemany B1

 

 

Prova de nivell del SL
Alemany A2 del SL

Bàsic 2 de l’EOI
Segon curs de l'EOI (pla antic)
Start Deutsch II (GI)

Acreditació Certiuni

Gr 1:

dl i dc, 13-15 h

Anglès A2

 

 

Prova de nivell del SL

Anglès de selectivitat aprovat

Anglès A1 del SL

Bàsic 1 de l’EOI

Primer curs de l’EOI (pla antic)

Acreditació Certiuni

Gr 1: dl i dc, 9-11 h

Gr 2: dm i dj, 9-11 h

Anglès B1

 

 

Prova de nivell del SL
Anglès A2 del SL
Bàsic 2 de l'EOI

Segon curs de l’EOI (pla antic)

Grade 4 (Trinity C.)

KET Cambridge

Acreditació Certiuni

Gr 1:

dl i dc, 11-13 h
Gr 2:

dm i dj, 11-13 h

Gr 3:

dl i dc, 15-17 h

Anglès B2

 

 

Prova de nivell del SL
Anglès B1 del SL
Intermedi 2 de l'EOI

Tercer curs de l’EOI (pla antic)

Grade 5 (Trinity C.)
PET (Cambridge)

Acreditació Certiuni

Gr 1:

dl i dc, 13-15 h

Gr 2:

dm i dj, 13-15 h

Francès A1

 

 

Cap

Grup 1:

dm i dj, 15-17 h

*dv, de 10-11h activitats

Francès A2

 

 

Francès d’ensenyament secundari (PAU)
Francès A1 del SL
Bàsic 1 de l'EOI

Primer curs de l’EOI (pla antic)
A1 del MCRE

DELF A1
Prova de nivell del SL

Acreditació Certiuni

Grup 1:

dl i dc, 13-15 h

*dv, de 11-12 h activitats

Francès B1

 

 

Francès A2 del SL

Bàsic 2 de l’EOI.

Segon curs de l’EOI (pla antic)

Certificat de Nivell Bàsic de l’EOI

A2 del MCRE

DELF A2

Prova de nivell del SL

Acreditació Certiuni

Grup 1:

dm i dj, 13-15 h

*dv, de 12-13 activitats

Francès B2

 

 

Prova de nivell del SL

Intermedi 2, de l’EOI

Tercer curs de l’EOI (pla antic)

DELF B1

Francès B1 del SL

Acreditació Certiuni

Grup 1:

Dl i dc: 11-13 h

*dv, de 13-14 h activitats