Idiomes Moderns 2013-2014

Per matricular-te a un nivell has de poder acreditar la suficiència del nivell inferior 

www.slgidiomes.uib.cat

En aquests enllaços trobareu informació de l'oferta de cursos d'idiomes moderns (alemany, anglès, francès i italià, a més de portuguès i rus) de cada any acadèmic.


Curs 2013-2014

(
enllaç a l'oferta general: cursos oferts, coneixements previs, grups i horaris, etc.)

  

Quins cursos s'ofereixen

Fent clic als cursos, n'obtindreu una informació específica.

 

 

A1

A2

B1

B2

C1

Alemany

X

X

X

 

 

Anglès

 

X

X

X

 X

Francès

X

X

X

 X

 

Italià

X 

X

 

 

 

Portuguès

 

X

X

 

 

Rus

X

 X 

 

   

 

Matrícula 2013-2014

Informació i inscripció

Serveis administratius de l'edifici Sa Riera

http://www.uib.cat/lauib/Estructura/Serveis/sasr/

Inscripcions fins a l'11 d'octubre per als cursos d'anglès, alemany i francès. La resta de cursos fins a una setmana abans de l’inici del curs. Mes d’agost, tancat.

Per formalitzar la inscripció cal:

 1. Informar-se telefònicament si hi ha places al curs (al 971 17 31 32 / 24 10);

 2. Formalitzar el pagament corresponent:

  • Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit als serveis administratius de Sa Riera o

  • Al compte corrent de Sa Nostra 0487-2151-18-2000001078 amb el nom del curs i el de la persona interessada.

 3. Presentar als serveis administratius: personalment, per fax (971 17 24 35), o al correu electrònic <cursos@uib.cat> la documentació següent:

 • Inscripció (en línia) o <en format pdf per descarregar>

 • Còpia de l’imprès de la transferència o de l’ingrés

 • Fotocòpia del DNI

 • Si el curs té prerequisits, en el cas d’anglès, alemany i francès cal presentar original i fotocòpia de la titulació acreditativa del nivell anterior.

 1. El procediment d’inscripció no finalitza fins a la presentació de tota la documentació requerida.

 2. Si el curs no té un nombre mínim de matriculats, es podrà anul·lar.

L'impagament parcial o total de la matrícula comportarà de forma automàtica l'anul·lació de la matrícula a efectes acadèmics i a la pèrdua, en el seu cas, de les quantitats abonades sense dret a cap reintegrament. A més, l'import impagat romandrà com a pendent a l'efecte previst a l'article 10 del Decret 37/2013 de 12 de juliol.