Cursos d'Idiomes Moderns

Matrícula del cursos tancada 

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Llista de cursos

 

Alemany (DE)

Curs d'Alemany nivell A1 (Grup 1 horabaixa)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 29 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dl, aula SAL06; dc, aula SAL01a, del 10 d'octubre a l'1 de febrer, aula SAL03a del 8 de febrer al 29 de maig)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 GRUP COMPLET 

Curs d'Alemany nivell A1 (Grup 2 matí)  GRUP COMPLET 

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 al 30 de maig  de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Curs d'Alemany nivell A1.2 (matí)

Dates
Del 14 d'octubre de 2016 al 10 de febrer de 2017
Horari
Els divendres de les 10 a les 14 hores
Durada
60 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell per determinar
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

Curs d'Alemany nivell A2 (matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 al 30 de maig de 2017
Horari
Els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Alemany de batxillerat; Alemany A1 del SL; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Start Deutsch I (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

Curs d'Alemany nivell B1 (matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 29 de maig de 2017
Horari
Els dilluns i dimecres de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Carme Alcover
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Alemany A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Start Deutsch II (GI); Acreditació Certiuni. Els alumnes que no disposin de cap tipus de certificació, han de fer la prova de nivell el dia indicat a la pàgina del Servei Lingüístic. Si per causa justificada no es pot realitzar el dia assenyalat, podeu contactar directament amb la professora a l'adreça c.alcover@uib.cat per tal de realitzar-la.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 

Anglès (EN)

Curs d'Anglès nivell A2 (matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de 9 a 11 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès A1 del SL ; Primer curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 1 de l'EOI; Acreditació Certiuni. 
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B1 (Grup 1 matí)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

 

Curs d'Anglès nivell B1 (Grup 2 matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 a l'1 de juny  de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès de selectivitat aprovat; Anglès A2 del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; Grade 4 (Trinity C.); KET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B2 (Grup 1 horabaixa)

Dates
Del 10 d'octubre de 2016 al 31 de maig de 2017
Horari
Grup 1: els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos (dilluns: aula AB14; dimecres: aula AB11)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

Curs d'Anglès nivell B2 (Grup 2 matí)

Dates
De l'11 d'octubre de 2016 a l'1 de juny de 2017
Horari
Grup 2: els dimarts i dijous de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Joan Ramon Molina Pos
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula D1SAL)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Anglès B1 del SL; Tercer curs de l'EOI (pla antic); Intermedi 2 de l'EOI; Grade 5 (Trinity C.); PET (Cambridge); Acreditació Certiuni.
Programa
Crèdits
No

 

Curs d'Anglès nivell C1 (Grup 1 matí)  GRUP COMPLET 

Dates
Del 24 d'octubre de 2016 al 12 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i els dimecres de les 11 a les 13 hores
Durada
120 hores
Professorat
Daniel Mosblack
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL07)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; anglès B2 del SL; quart curs de l'EOI (pla antic); certificat de nivell avançat EOI; ISE II del Trinity College; First Certificate in English (FCE) de Cambridge University; acreditació CertiUni.
Programa
Pendent
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

 

Francès (FR)

Curs de Francès nivell A1.2 intensiu (matí i horabaixa)

Dates
Del 4 d'octubre de 2016 al 7 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 15 a les 17 hores i els dimecres de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (dt, SAL01b, dia 4 d'octubre, del 18 d'octubre al 29 de novembre i del 24 de gener al 7 de febrer; SAL07 els dies 13 i 20 de desembre i 10 i 17 de gener; dc, SAL 06; dj, SAL07)
Coneixements previs
Cap
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Francès A2 intensiu (horabaixa)

Dates
Del 20 de febrer al 9 de juny de 2017
Horari
Dilluns i dimecres, de les 15 a les 18 hores (amb un descans)
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora)
Professorat
Fanette Boureux
Lloc i aula
Edifici Anselm Turmeda, aula A7
Coneixements previs
A1 del SL, francès 1 bàsic de l'EOI i DELF A1 de l'Alliance Française
Programa
Exàmens (dates, horaris i aules)

Examen escrit: 7 de juny, de 15 a 17 h, aula A7, edifici Anselm Turmeda

Examen oral: 12 de juny , de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Recuperació: 13 de juliol, de 15 a 17 h, aula A5, edifici Anselm Turmeda

Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

 

AVÍS: El curs no es durà a terme si no hi ha un mínim de vuit matriculats.

 

Curs de Francès nivell B1.2 intensiu (matí)

Dates
Del 4 d'octubre de 2016 al 3 de febrer de 2017
Horari
Els dimarts i els dijous de les 13 a les 15 hores i els divendres de les 12 a les 14 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL06)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Segon curs de l'EOI (pla antic); Bàsic 2 de l'EOI; A2 del MECR; DELF A2.
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració

Curs de Francès nivell B2.2 (matí)

Dates
Del 5 d'octubre de 2016 al 3 de febrer de 2017
Horari
Els dimecres i divendres de les 10 a les 12 hores i els dilluns de les 13 a les 15 hores
Durada
120 hores (80 hores presencials i 40 de treball autònom supervisat per la professora). 6 hores setmanals +1h Pr/T
Professorat
Marisel Polo
Lloc i aula
Edifici Antoni M. Alcover i Sureda (aula SAL06)
Coneixements previs
Prova de nivell del SL; Francès B2.1 del SL; B1 del MECR; DELF B1
Programa
Crèdits
4 ECTS i 5 de lliure configuració
 

Rus (RU)

Rus A1 (horabaixa)  ANUL·LAT 

Dates
Del 14 d'octubre de 2016 al 7 de juny de 2017
Horari
Els dilluns i els dimecres de les 19 a les 21 hores
Durada
120 hores
Professorat
Nadezda Klyueva
Lloc i aula
Campus universitari, aula per determinar
Coneixements previs
Cap
Programa
Pendent
(Bibliografia bàsica: Nogueira, V. et al. (2003), Ruso para hispanohablantes Nivel I. Barcelona: Herder SL)
 Avís: Aquest curs es podrà anul·lar si no hi ha matrícula suficient.

 

 

Preus per als cursos de llengua del Servei Lingüístic. Any acadèmic 2016-17

Preus dels cursos (Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Llengua catalana

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

UIB*

Preu extern

60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

Idiomes Moderns

Durada

UIB*

Extern

60 h.

122 €

163 €

120 h.

224 €

302 €

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.