Tècniques per a la difusió oral de la recerca

Dates: del 12 de febrer al 16 d’abril de 2014
Nota: la darrera sessió de dia 16 d'abril passa a dia 15 d'abril, també de les 17 a les 19 hores.

Horari: els dimecres de les 17 a les 19 hores.

Lloc: aula AB13 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Campus universitari.

Durada: 20 hores.

Crèdits: 1 crèdit de lliure configuració atorgat per la Comissió Acadèmica de la UIB.

Professora: Maria Gené

Preu del curs: PDI i PAS: 20 euros. UIB i Amics i Amigues: 33 euros. Externs: 47

euros.

Per obtenir el certificat cal assistir a un mínim d’un 80 per cent del total d’hores del

curs.

PROGRAMA PER DESCARREGAR